Yrityksen myynnin oikea ajoitus – on nyt!

Myyntiajatusten herätessä on yrityskaupan hyvän lopputuloksen kannalta tärkeää harkita myös sopivaa ajoitusta. Kokemuksemme mukaan yleisin virhe ajoitusta suunniteltaessa on se, että päätöstä ei tehdä ajoitukseen vaikuttavien osatekijöiden suhteen kokonaisarviona vaan keskittyen vain yhteen-kahteen osatekijään.

Yrityskaupan paras ajoitus löytyy kokonaisarviona näistä osatekijöistä:

  1. Omistajien tavoitteet – Mitkä ovat omistajien tavoitteet yritystoiminnalle? Ja mitkä olisivat ne ehdot, joilla oltaisiin valmiita tekemään kauppaa? Parhaat tulokset saadaan siten, että yrityskauppaprosessissa ostajille ei esitetä ehtoja, vaan omistajien tavoitteiden täyttyminen selvitetään hakemalla tarjouksia ennakkoon tunnistetuilta ostajakandidaateilta.
  1. Yrityksen liiketoiminnan näkymä tulevaisuuteen – Kehittyykö yrityksen toiminta toimialan kehitykseen verrattuna vahvemmin vai heikommin? Ollaanko yrityksen omalla ”huipulla” vai matkalla sinne? Muista, että matkalla huipulle kassavirran tulevaisuudennäkymät ovat aina paremmat kuin silloin kun huippu on jo saavutettu.
  1. Talouden yleinen tilanne ja näkymä tulevaisuuteen – Myönteinen talouden tilanne lisää yrityskauppa-aktiviteettiä. Alhainen korkotaso ja rahoituksen saatavuus ovat merkittävä tekijä yrityskauppojen toteutumiselle. Esimerkiksi viimeaikaiset talousennusteet ennustavat lähivuosille nykyistä hiljaisempaa yrityskauppa-aktiviteettiä.
  1. Mahdollisten ostajien tavoitteet – Kauppaan tarvitaan aina kaksi osapuolta. Ovatko mahdolliset tärkeät ostajakandidaatit aktiivisia ja sopiiko myytävän yrityksen toiminta ostajien toiveisiin ja tavoitteisiin?
  1. Yritysjärjestelyhankkeelle on varattava aikaa 2-4 vuotta – Itse kauppaprosessiin on syytä varata yksi vuosi ja kaupan jälkeen on syytä varautua noin vuoden siirtymäkauteen. Joissain tilanteissa hyvän kaupan aikaansaamiseksi myyjien kannalta voi olla järkevää varautua olemaan mukana toiminnassa kaupan jälkeen pidempäänkin, esimerkiksi kaksi-kolme vuotta.

 

”Vielä ei ole oikea hetki, pian yritys on arvokkaampi –lause on usein kuultu. Kannattaa kuitenkin muistaa, että näkymä tulevaisuuteen on tärkeämpi kuin menneet tulokset. Niin yrityksen kuin talouden yleisten tekijöiden suhteen. Esimerkiksi yrityskauppa-aktiviteetti on vielä korkealla tasolla. Avainkysymys on siis se, kuinka kauan uskoo tämän tilanteen jatkuvan?”

 

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

 

Kun haluat pohtia yrityksen arvoa ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Mitä muut ajattelevat, jos myymme yrityksen?

Yrityksen myyminen on usein suuri muutos omistajille. Suuret muutokset herättävät aina erilaisia kysymyksiä ja jopa pelkoja. Tämä on inhimillistä ja koskettaa kaikkia yrityksen myyntiä harkitsevia omistajia.

Yleisimmät kysymykset liittyvät usein siihen, kuinka esimerkiksi muut sidosryhmät suhtautuvat yrityskauppaan. Mitä asiakkaat tai henkilökunta ajattelevat? Entä siinä tilanteessa, jos omistajat ovat kauppaa tavoiteltaessa aktiivinen osapuoli mutta kauppa ei toteudukaan? Pääsisikö helpommalla, jos vain odottelisi ostajan ilmestyvän?

On hyvä muistaa, että kaikkien osapuolten kannalta on aina parasta, että yritystoiminnan myönteistä arvonkehitystä ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti – ja jokaisen yritystoiminnan suhteen voi tulla tilanteita, jolloin tulevaisuus on parhaiten turvattu uuden omistajan käsissä.

Uutta omistajaa haettaessa yrityskauppaan liittyvät tunteet ja pelot kannattaa käsitellä ja huomioida. Toteutuneiden yrityskauppojen kautta kerääntynyt vertailutieto kuitenkin osoittaa, että yrityskauppoihin liittyvät päätökset kannattaa loppujen lopuksi perustaa rationaalisiin tekijöihin. Esimerkiksi passiivisuus tai väärä toimintatapa voivat johtaa siihen, että elämäntyö ei päädykään sopivimpiin käsiin, eikä kaupan lopputulos ole paras mahdollinen. Vastuullisuutta omistajana voi parhaiten osoittaa ottamalla aktiivisen otteen yritysjärjestelyasioissa.

”Yrityskauppatilanteeseen liittyviä tunteita ja pelkoja ei pidä sivuuttaa, vaan ne tulee nostaa keskusteluun ja käsitellä. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että mahdolliset pelot ovat aina suurempia mörköjä omistajien ajatuksissa kuin ne todellisuudessa ovatkaan. Vastuullinen omistaja huomioi tunteet, mutta perustaa päätöksensä ensisijaisesti tietoon ja todisteisiin.”

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

 

Kun haluat pohtia milloin ja miten kannatta aktivoitua ja päästä ostajien tutkaimeen, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Miksi omistajatavoite on tärkeä?

Omistajien vaihtoehtoja yritystoiminnalle ovat sukupolvenvaihdokseen tähtäävät osinkolähtöiset 1) pidä, 2) pidä ja kehitä -tavoitteet sekä yritysjärjestelylähtöiset 3) liittoudu, 4) kehitä ja myy tai 5) myy -tavoitteet.

Oletko sinä määrittänyt tavoitteesi omistajana? Ovatko tavoitteet konkreettisia, määrällisesti ja laadullisesti mitattavia sekä aikaan sidottuja?

Comset® -yrityskauppapalvelumme sivustolla julkaistut artikkelimme ”Miksi omistajatavoite on tärkeä?” antavat lisää vastauksia kysymykseen ja julkaisumme ”Pikaopas omistajatavoitteen rakentamiseen” tarjoaa perustietoa omistajatavoitteiden rakentamisesta ja konkretisoimisesta.

”Tavoitteellinen omistaminen tuottaa tutkitusti omistajalle parhaan lopputuloksen yritystoiminnastaan niin taloudellisesti kuin muutenkin. On kuitenkin valitettavan yleistä, että vaikka liiketoimintaa kehitetään tavoitteellisesti, niin omistamisen suhteen tavoitteellisuus on retuperällä. Omistajatavoitteilla on suora vaikutus myös valintoihin liiketoiminnan puolella – pahimmassa tapauksessa ilman konkreettisia tavoitteita omistajana lähinnä varmistaa sen, ettei saa sitä mitä todellisuudessa haluaa.”

 

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

Kun haluat pohtia milloin ja miten kannatta aktivoitua ja päästä ostajien tutkaimeen, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Kun ostaja lähestyy ostoaikeissa – Miksi tunne ja järki käskee eri tavalla?

Mahdollisen ostajan osoittama kiinnostus toimii usein myyntiajatuksien laukaisijana. Tällaisessa omistajia imartelevassa tilanteessa on myös mahdollisuus mennä lankaan. Ostajan intresseissä nimittäin on, että he pääsevät kauppaneuvotteluissa nopeasti yksinoikeuteen ja myyjä on näin käytännössä yhden ostajakandidaatin varassa. Lopputuloksena voi olla, että elämäntyö ei päädykään sopivimpiin käsiin, eikä kaupan lopputulos ole paras mahdollinen.

Omistajan muistilista, kun ostaja lähestyy ostoaikeissa:

  1. Mitkä ovat tavoitteet mahdolliselle järjestelylle? – Mitkä ovat ne ehdot, joilla oltaisiin valmiita tekemään kauppaa? Selkeät tavoitteet ohjaavat valitsemaan myös sopivimman toimintatavan järjestelyä toteutettaessa.
  2. Haetaanko myös muita tarjouksia? – Hyvä lopputulos edellyttää, että useampi potentiaalinen ostaja on mahdollisuudesta tietoinen; etenkin se ostaja, joka on valmis hyväksymään kaupalle parhaimmat ja myyjän tavoitteiden mukaiset ehdot.
  3. Kuinka arvo osoitetaan eri ostajille? – Koska jokaisen yrityksen arvo on erilainen eri ostajille, on arvon uskottava ja todisteellinen osoittaminen kullekin ostajalle erityisen tärkeää.
  4. Palkataanko neuvonantaja vai ei? – Onnistunut kauppa vaatii työtä, työkaluja ja osaamista sekä kykyä toimia kansainvälisessä ympäristössä. Ammattimaisesti toimivat ostajat vaativat vastinparikseen ammattimaisen yrityskaupan asiantuntijan.

 

”On iso päätös, jos yrityskauppaneuvotteluissa halutaan olla vain yhden kiinnostuksensa osoittaneen ostajan varassa. Moni lankeaa tähän, vaikka se on kaikkea muuta kuin järkevää. Onnistuneen yrityskaupan taustalla on harvoin pelkkää onnea – onnistuminen edellyttää työtä, työkaluja ja osaamista – sekä vaihtoehtoisten ostajien läpikäynnin myös kansainvälisesti. Päätös etenemistavasta ja tarvittavista asiantuntijoista on tehtävä heti ensimmäisen ostokiinnostuksen ilmettyä, sillä liikkuvaan junaan hyppäämisessä on riskinsä.”

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

Kun haluat pohtia milloin ja miten kannatta aktivoitua ja päästä ostajien tutkaimeen, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Comset® on nyt Nordic Growth Oy:n yrityskauppapalvelu omistajayrittäjille

Nordic Growth Oy palvelee omistajia, sijoittajia ja yritysjohtoa investointipankkipalveluin. Toiminnan keskiössä ovat yritysjärjestelyt ja omistajan tuoton parantaminen.

Yhtiörakenteemme selkiyttämiseksi Comset Oy on sulautunut Nordic Growth Oy:öön. Comset jatkaa tärkeässä roolissa osana Nordic Growth Oy:n toimintaa ja profiloituu entistä selkeämmin helposti lähestyttävänä yrityskauppapalveluna omistajayrittäjille.

Comset® -yrityskauppapalvelu tuo omistajayrittäjille Nordic Growthin maailmanluokan investointipankkipalveluiden parhaat käytännöt ja koko tiimin osaamisen paketoituna tarkoituksenmukaiseksi palveluksi. Ymmärrämme omistajia ja puhumme myös järjestelyosapuolena olevien kansainvälisten suuryritysten ja sijoittajien kieltä.

”Kun yrityskaupat eivät ole arkipäivää ja kansainvälisen yrityskaupan koukerot tuntuvat haastavilta, Comset on luonnollinen valinta sinulle. Tuomme maailmanluokan investointipankkipalvelun parhaat käytännöt käyttöösi. Sopivinta ostajaa ei löydetä kotikutoisin menetelmin. Olemme juuri se tarvittava palanen onnistuneen järjestelyn toteuttamiseksi.”

Erkki Hietalahti
Hallituksen puheenjohtaja
Partner

Nordic Growth lyhyesti:

Finanssiryhmistä riippumaton Nordic Growth tarjoaa monipuolisia investointipankkipalveluja omistajille, sijoittajille ja yritysjohdolle. Tiimissämme on reilu 10 ammattilaista ja puhumme suomen, ruotsin ja englannin lisäksi saksaa, kiinaa ja venäjää. Pro forma liikevaihtomme vuonna 2018 oli yli 1,2 m€ ja liikevoitto noin 20%. Nordic Growthilla on suora yhteys mahdollisiin yritysjärjestelyosapuoliin kansainvälisesti. Rekisterimme sisältää tuhansia aktiivisesti ostettavia yrityksiä etsiviä sijoittajia ja yrityksiä sekä yritysten omistajia. Hankevirtamme on vahva ja kasvussa.

Asko Kapanen
Partner
0400 551 471

Kun haluat pohtia milloin ja miten kannatta aktivoitua ja päästä ostajien tutkaimeen, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Löydä sopiva ostaja yritykselle – hienovaraisesti ostajarekisteristä

Todistetusti hyvä yrityskauppa edellyttää vaihtoehtoisten ostajien tavoittamisen ja arvon osoittamisen ammattimaisesti. Tätä edesauttaa merkittävästi, kun tietää ja tuntee valmiiksi mahdollisia ostajakandidaatteja ja sitä, mikä heille on tärkeää.

Käytännössä hyvän lopputuloksen takana on:

Vaihtoehtojen selvittäminen – Kuinka haetaan tarjouksia useammalta mahdolliselta ostajalta ilman turhaa julkisuutta? Oikein kohdistettu haku auttaa myös löytämään ostajia, joilla voi olla jopa etukäteen todennäköisimpinä pidettyjä ostajia suurempi intressi kaupan toteuttamiseen.

Arvon osoittaminen ostajille – Ostajat ostavat aina tulevaisuutta ja siksi yrityksen arvo on erilainen jokaiselle ostajalle. Näin on tärkeää varmistaa uskottava ja todisteellinen arvon osoittaminen kullekin ostajalle ymmärrettävällä tavalla. Tämä vaatii syvää ymmärrystä yrityksen ja toimialan lisäksi erilaisten järjestelyosapuolien intresseistä.

”Jatkuvasti päivittyvä ostajarekisterimme nopeuttaa ostajien hakua. Pystymme kohdistamaan ostotarjousten haun täsmällisesti ja hienovaraisesti ilman suurempaa hälyä markkinoilla. Asiakkaamme hyötyvät henkilökohtaisista kansainvälisistä yhteyksistämme tuhansiin mahdollisiin järjestelyosapuoliin.”

Lisää tietoiskuja löydät Comset® -sivustoltamme täältä. Comset® on Nordic Growth Oy:n yrityskauppapalvelu omistajayrittäjille www.comset.fi.

Vesa Hopia
Partner
040 841 5816

Kun haluat pohtia milloin ja miten kannatta aktivoitua ja päästä ostajien tutkaimeen, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Yrityksen hinta ja arvo ovat eri asioita

Yrityskaupassa ostajan ja myyjän sopima hinta on aina neuvottelujen tulos. Kauppaan tuskin kuitenkaan päästään elleivät ostajan ja myyjän ajatukset myös taloudellisesta arvosta ole kohtuullisen lähellä toisiaan.

Yrityksen taloudellinen arvo on teoreettisesti hyvin yksinkertainen asia. Yrityksestä kannattaa tänään maksaa hinta, joka vastaa yrityksestä omistajalle tulevia kassavirtoja diskontattuna riskikorjatulla korolla tähän päivään. Voimme esimerkillä osoittaa miten taloudellinen arvo lasketaan.

Esimerkkiyrityksemme toimii stabiililla markkinalla, jossa vuotuinen kassavirta on hyvin ennakoitavissa. Olemme harkitsemassa yrityksen ostoa ja mietimme kuinka paljon meidän kannattaa siitä maksaa. Yrityksen liikevaihto on viisi miljoonaa euroa vuodessa, ja se tekee vuodesta toiseen kymmenen prosentin liikevoittoa. Vuotuiset investoinnit ovat poistojen suuruiset, ja käyttöpääoma on vakiintunut nykytasolle. Lisäksi yrityksellä ei ole lainoja, vaan koko toiminta on rahoitettu omalla pääomalla. Tällöin omistajat saavat yrityksestä vuosittain 400.000 euroa osinkoa omaan käyttöön. Tarkoituksemme on pyörittää toimintaa kymmenen vuotta ja sitten myydä yritys seuraavalle omistajalle samoilla oletuksilla. Odotamme siis omistajina seuraavia kassavirtoja:

Nykyarvon mukaan voimme maksaa yrityksestä jopa neljä miljoonaa jos tyydymme kymmenen prosentin vuotuiseen tuottoon. Toisaalta kahden miljoonan kauppahinnalla saisimme pääomalle kahdenkymmenen prosentin vuotuisen tuoton.

Yllä oleva laskelma on tietenkin yksinkertaistettu esimerkki, mutta se antaa kuvan yrityksen todellisesta taloudellisesta arvosta, jonka pystyy tarkasti laskemaan ainoastaan jälkikäteen, jolloin kassavirrat tiedetään.

Entä myyjän kannalta, millä hinnalla kannattaa myydä? Usein myyntihalujen takana on muita kuin taloudellisia syitä. Tyypillisimmät ovat ikääntyminen ja halu hypätä yrittäjyydestä pois viettämään rauhallisempia eläkevuosia, tai strategian mukaiset muutokset yritysrakenteessa. Omistajat ovat ehkä tunnistaneet omat vahvuutensa ja toteavat, että yrityksen kehittäminen seuraavalle tasolle vaatii muuta kuin heidän osaamistaan. He voivat myydä kehittämänsä yrityksen ja ostaa jälleen sen tyyppisen yrityksen, jossa heidän kykynsä tuottavat suurinta lisäarvoa.

Myyjän odotukset tulevaisuuden kassavirroista voivat olla hyvinkin korkeita, sillä yritys on rakennettu oman strategisen näkemyksen mukaan. Myyjän edustajana meidän roolimme on löytää ne todelliset ostajan odotukset ja pyrkiä saamaan kauppahinta mahdollisimman lähelle ostajan maksimitasoa. Jos ostajakandidaatteja on ollut useita ja heidän välillään on ollut kilpailua, niin on todennäköistä, että ostajien indikoima taso on lähellä markkinahintaa. Se on kaupantekohetken paras mahdollinen hinta, ja jos myynnin ajurina on muita kuin taloudellisia syitä, niin silloin todennäköisesti myyjän kannattaa myydä. Jos vaihtoehtona on toiminnan jatkaminen, ja perusteena tuotto-odotus, niin myyjän kannattaa hyvin realistisesti arvioida tulevaisuuden tuotot ja yrityksen myynti myöhemmin kaikkine riskeineen. Jos odotettu tuotto diskontattuna tähän päivään ylittää mahdollisen kauppahinnan, niin yritystä ei kannata myydä.

Yllä olevasta taulukosta voimme nähdä mistä niin tyypilliset neljä-viisi kertaa liikevoitto arvostustaso tulee. Se tarkoittaisi tasaisella kassavirralla noin viidentoista-kahdenkymmenen prosentin vuotuista tuottoa ostajalle, joka riskit huomioiden voi pienessä yhtiössä ilman synergiaefektejä olla aivan kohtuullinen. Synergiaefektit ja skaalautuvuus ovat arvoon vaikuttavia asioita, joista enemmän toisella kertaa.

Erkki Hietalahti
Partner
+358 40 578 4110

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen Nordic Growthin tarjoamiin investointipankkipalveluihin niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

Yrityksen arvo ja sen kasvattaminen yrityskaupassa

Yrityksen arvon määritykseen käytetään hyvin erilaisia tunnuslukuja ja argumentteja, mutta loppujen lopuksi yrityksen arvo on hyvin yksiselitteinen. Arvo kuvaa arvioijan näkemyksiä tulevaisuuden tuotoista. Kauppaa tehtäessä kuitenkin epävarmuus tulevaisuuden tuotoista vaikeuttaa oikean arvon määrittämistä. Tulevia tuottoja ei voi todistaa faktana kuin vasta jälkikäteen, jolloin on helppo laskea toteutuneiden lukujen perusteella, mikä olisi ollut yrityksen oikea arvo kaupantekohetkellä.

Arvo vaihtelee tarkastelijan odotusten mukaan

Meillä jokaisella on erilaiset odotukset tulevaisuudesta ja siksi yrityksen arvo on riippuvainen tarkastelijasta. Tulevaisuuden odotukset käännetään erilaisiksi konkreettisiksi mittareiksi, jotka kuvastavat tarkastelijan omia ajatuksia. Yksi kiinnittää enemmän huomiota toteutuneisiin kauppoihin kun taas toinen on kiinnostuneempi siitä, missä ajassa sijoitus mahdollisesti maksaisi itsensä takaisin. Myyjä näkee yrityksen arvon sen historiaan ja siihen tietämykseen perustuvana, kun taas ostajan kannalta tärkein kriteeri voi olla ne synergiaedut, joita hän voi yrityskaupan avulla saada. Myyjän onkin erittäin tärkeää ensin tunnistaa potentiaaliset ostajat ja pyrkiä tarkastelemaan yrityksen arvoa heidän näkökulmastaan.

Oikea hinta on toteutunut kauppahinta

Karkeasti sanottuna arvo on se, minkä ostaja näkee, kun taas hinta on se, minkä myyjä saa. Hinta voi siis olla eri luku kuin mikä yrityksen todellinen arvo on. Yrityksen lopullinen hinta on aina se toteutunut myyntihinta, joka on monen asian summa: siihen vaikuttaa kiinnostuneiden ostajien määrä, heidän oma tilanteensa, yleinen korkotaso ja lainansaannin helppous sekä talouden näkymät. Usein kaikki mahdolliset ostajat eivät ole aktiivisia samaan aikaan, ja onkin kriittistä myydä yritys silloin, kun mahdollisimman moni potentiaalinen ostaja on halukas ostamaan.

Arvoa voi kasvattaa vastaamalla potentiaalisen ostajan odotuksiin

Yrityksen arvon kasvattaminen on aina tulevaisuuden kassavirtojen kasvattamista. Yleensä arvonkasvu onnistuu parhaiten hakemalla kasvua kilpailuetua vahvistamalla. Kun potentiaalinen ostaja näkee, että myytävänä olevan yrityksen avulla omankin liiketoiminnan arvo nousee, kasvaa myös yrityksen arvo hänen silmissään. Arvonkasvun toimenpiteet on suunniteltava aina siten, että niiden avulla pystytään tuottamaan potentiaalisten ostajien kaipaamaa lisäarvoa. Arvon kasvattaminen vaatii siis konkreettisia toimenpiteitä, jotka todistettavasti kasvattavat tulevaisuuden kassavirtoja. On myös muistettava, että toimenpiteisiin liittyy riskejä ja joskus, kun riskin ja tuoton suhde huomioidaan, yrityksen myyntikunto on parhaimmillaan sellaisenaan.

Parhaimman kaupan saa, jos kaikki potentiaaliset ostajat ovat myyntihetkellä ostamassa.

Yrityksen myyminen on helpointa ja kannattavinta tietysti silloin, kun yritys on jollekin toiselle arvokkaampi kuin itselle. Parhaimman myyntihinnan saamiseksi tulee kuitenkin varmistaa se, että mahdollisimman moni potentiaalinen ostaja on myyntihetkellä ostamassa. Tämä edellyttää aina aktiivista otetta mahdollisten ostajien tavoittamiseksi ja arvon osoittamiseksi kullekin vaihtoehtoiselle ostajalle ymmärrettävällä tavalla. Tästä syystä yrityskauppaprosessiin kannattaa varata tarpeeksi aikaa ja resursseja. Näin saadaan mahdollisimman moni ostoikkuna avoimeksi ja kasvatetaan todennäköisyyttä parhaan ja sopivimman kaupan aikaansaamiseksi.

Lisää tietoa yritysjärjestelyistä ja omistajan tuoton parantamisesta

Kun haluat pohtia yrityksen arvoa ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako

Yritysten hallitukset ovat aktivoituneet viime vuosina, ja kuulen usein vaatimuksia ja toiveita aktiivisesta hallituksesta sekä omistajilta että johdolta. Aktiivisuus on sopivan epämääräinen sana ja siksi se sopii hyvin erilaisiin ajatuksiin aktiivisuudesta. Johdon mielestä aktiivisuus tarkoittaa usein apua operatiiviseen toimintaan, esimerkiksi avaamalla uusien asiakkaiden ovia tai auttamalla rekrytoinneissa. Omistajat haikailevat hallitusta, joka vastaa yrityksen strategiasta ja ohjaa yrityksen strategian mukaiseen menestykseen.

Hallituksen ja toimitusjohtajan roolit ovat kuitenkin helposti määriteltävissä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Hallituksella on vastuu strategiasta, mutta ei ole hallituksen tehtävä muodostaa strategiaa. Hallitus palkkaa toimitusjohtajan tekemään sen.

Toimitusjohtajan tehtävä on rakentaa yritykselle strategia, mutta ei tietenkään tyhjiössä. Jos toimitusjohtaja esittelee valmiin strategian hallitukselle hän asettaa sekä hallituksen että itsensä vaikeaan tilanteeseen. Hallituksella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin joko hyväksyä strategia tai hylätä se, jolloin oikeastaan ainoa vaihtoehto on erottaa toimitusjohtaja. Samoin jos hallitus tekee strategian, niin silloin toimitusjohtajan rooli muuttuu toimeenpanijaksi. Englannin termit CEO ja COO kuvastavat hyvin tätä eroa. CEO vastaa strategian muodostamisesta, COO siirtää sen käytäntöön. Suomessa toimitusjohtaja on tyypillisesti molemmissa rooleissa, tosin muitakin rakenteita käytetään. Joissakin tapauksissa täysiaikainen hallituksen puheenjohtaja vastaa CEO:ta ja toimitusjohtaja COO:ta, tai toimitusjohtajalle (CEO) vastaa operatiivinen johtaja (COO).

Strategian muodostaminen sujuu parhaiten siten, että hallitus ja toimitusjohtaja ovat tiiviissä yhteistyössä. Hallituksen tehtävä on evästää toimitusjohtajaa strategiassa huomioitavista hallituksen näkemyksistä, ja toimitusjohtajan kannattaa hakea vahvistusta hallitukselta omille näkemyksilleen ennen strategian päivitystä. Tällöin toimitusjohtajan esittelemä strategia kuvastaa myös hallituksen ajatuksia, ja lopullinen hyväksyntä on yhteistyön tulosta.

Lisää tietoiskuja löydät Comset® -sivustoltamme täältä. Comset® on Nordic Growth Oy:n yrityskauppapalvelu omistajayrittäjille www.comset.fi.

Erkki Hietalahti
Partner
+358 40 578 4110

LISÄÄ TIETOA YRITYSJÄRJESTELY- JA ARVONKASVUMAHDOLLISUUKSISTA

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen Nordic Growthin tarjoamiin investointipankkipalveluihin niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

 

Milloin yrityksen myynti kannattaa – milloin ei?

Omistaja-arvon kannalta parhaan lopputuloksen varmistamiseksi on tärkeää jatkuvasti arvioida johtaako yrityksen nykystrategia omistajien kannalta haluttuihin lopputuloksiin. Käytännössä tulee siis jatkuvasti pitää silmällä vaihtoehtoja: 1) pidä 2) pidä ja kehitä, 3) liittoudu ja kehitä, 4) kehitä ja myy, 5) myy.

Tässä artikkelissa keskitymme pohtimaan sitä, milloin yrityksen tai sen osien myyminen on kannattava vaihtoehto.

Päätöksen tulee perustua arvioon tulevista kassavirroista

Yksinkertaisesti ajateltuna yrityksen myynti on kannattavaa silloin, kun yritys on arvokkaampi jollekin toiselle kuin omistajille itselleen. Vastaavasti yritys kannattaa pitää silloin, kun yritys on arvokkaampi itselle kuin jollekin toiselle. Yrityksen myyminen kannattaa tietysti myös silloin, kun pääomalle on olemassa paremmin tuottava kohde.
Edellä kirjoitettu saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta tilanteen arviointi on käytännössä usein varsin haasteellinen tehtävä. Tästä syystä systemaattinen, erilaisia työkaluja hyödyntävä lähestymistapa on tarpeen ja se tuo tärkeää tietoa ja näkökulmia yrityksen arvon ja arvonkehityksen mallintamiseen.
Yrityksen arvo on määritelmän mukaan tulevaisuuden kassavirtojen summa diskontattuna tähän päivään, eli kaikki se raha, jonka omistajat yrityksestä vuosien mittaan saavat esimerkiksi osinkotulona tai myyntihintana. Yrityksen arvo luonnollisesti vaihtelee tarkastelijan mukaan: osingonsaaja arvostaa usein eri asioita kuin potentiaalinen ostaja. Tavoitteellisen omistajuuden periaatteisiin kuuluu pyrkimys ajantasaiseen arvioon siitä, mikä yrityksen arvo on nykyisille omistajille ja mitä se voisi olla potentiaalisille ostajille – nyt ja tulevaisuudessa.
Kyetäkseen arvioimaan yrityksen tulevaisuuden kassavirtoja tulee päätöksentekijöillä olla perusteltu ja faktoihin pohjautuva käsitys markkinoiden odotetusta kehityksestä sekä myös yrityksen kyvykkyydestä hyötyä markkinoista ja niiden muutoksista. Työkaluina tämän selvittämiseksi voi käyttää esimerkiksi markkina- ja benchmark-analyysejä.
Analysoitaessa yrityksen arvoa eri näkökulmista tulee myös olla selvillä, millaisia odotuksia potentiaalisilla ostajilla mahdollisesti on ostettavaa yritystä kohtaan. Tämän arvioimisessa on hyödyllistä perehtyä esimerkiksi toteutuneisiin kauppoihin ja aktiivisten ostajien strategioihin.
Tiedonhaun ja eri osa-alueiden analyysien kokoaminen perustelluksi johtopäätökseksi voi tapahtua esimerkiksi soveltamalla yleisesti tunnustettua ja tehokasta resource based view –strategiaviitekehystä.

Avainasemassa yrityksen eri osien vaikutus arvoon

Yrityksen jokaisella liiketoiminnan osalla on aina jokin vaikutus yrityksen arvoon. Siten on aina tärkeää tiedostaa, mitkä osat kasvattavat ja mitkä kenties tuhoavat yrityksen arvoa. Aktiivisen omistajuuden periaatteisiin kuuluu tavoite löytää ja päästä eroon sellaisista osista, joiden vaikutus yrityksen kassavirtaan on heikko tai negatiivinen nyt ja joiden odotukset ovat heikot myös tulevaisuudessa.
On myös syytä huomata, että jossakin tällä hetkellä kannattamattomassa liiketoiminta-alueessa voi olla enemmän potentiaalia mahdollista ostajaa kuin nykyomistajia ajatellen.

Markkinoilla otollinen tilanne yritysmyyntien ja -ostojen suhteen

Ajantasainen käsitys yrityksen arvosta eri näkökulmista tarkasteltuna mahdollistaa reagoinnin avautuviin mahdollisuuksiin tarvittaessa hyvin nopeallakin aikataululla.
Tällä hetkellä markkinoilla on varsin otollinen tilanne yritysmyyntien ja -ostojen suhteen. Nyt on hyvä aika käydä läpi yrityksen liiketoimintoja ja selvittää löytyykö portfoliosta jotain, mikä kenties heikentää tai hidastaa yrityksen arvonkehitystä ja josta olisi hyvä päästä eroon. Tai vastaavasti on hyvä selvittää, löytyykö omasta liiketoimintaportfoliosta omistajatavoitteiden kannalta kaikki tarvittavat osa-alueet.
Myyjien lisäksi markkinoilta löytyy tällä hetkellä monia potentiaalisia ostajia, jotka ovat valmiita maksamaan sellaisesta yrityksestä, joka sopii heidän strategiaansa.

Toteuttaisiko yritysjärjestely omistajatavoitteita parhaiten?

Kun haluat pohtia yrityksen arvoa ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: