Verkosto

Nordic Growth -ryhmän kansainvälinen verkosto

Verkoston ytimenä toimii yli 200 business-ammattilaista, joilla on osaamista useilta toimialoilta ja toiminnoista. Nordic Growth -ryhmällä on suora yhteys yli 3.000 keskisuuren yrityksen omistajiin sekä useimpiin tunnettuihin eurooppalaisiin sijoittajiin. Tiimi on toteuttanut suuren joukon kansainvälisiä transaktioita yhdessä verkoston kanssa.

WIP Asset Management

WIP asset Management on vuonna 1995 perustettu riippumaton varainhoitoyritys. Yrityksen tavoitteena on turvata ja kasvattaa asiakkaidensa varallisuutta sijoittamalla valikoituihin laatuyhtiöihin. WIP noudattaa osta ja pidä -sijoitusstrategiaa ja on erikoistunut maantieteellisesti pohjoismaihin ja Itämeren alueelle. www.wip.fi