Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot, rekisteri- ja tietosuojaseloste - Nordic Growth - Investointipankkipalvelut

Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot, rekisteri- ja tietosuojaseloste

Verkkopalveluiden ja -sivustojen käyttöehdot

Rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä Nordic Growth Oy
Laatimispäivä 25.5.2018

1  WWW-SIVUJEN KÄYTTÖEHDOT

Seuraavassa esitetään Nordic Growth Oy:n (muualla myös ”Nordic Growth”) julkisten sivustojen käyttöehdot. Muodostamalla yhteyden tähän sivustoon, selaamalla sen sisältöä tai käyttämällä kyseistä sivustoa ilmoitat, että olet lukenut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä sivustoa.

Nordic Growth voi milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä ehtoja ja muita tämän sivuston tietoja. Sivuston tietojen ei luvata eikä taata olevan oikein, ajantasaisia tai täydellisiä. Nordic Growth ei vastaa mistään sivustonsa tai niillä esitetyn materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

2  RAJATTU KÄYTTÖOIKEUS

Kaikenlainen www.nordicgrowth.com -sivuilla olevan sisällön jäljentäminen, muokkaaminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on sallittu vain Nordic Growthin etukäteen antamalla kirjallisella luvalla. Nordic Growth sallii kuitenkin näiden verkkosivujen osittaisen tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön edellyttäen kuitenkin, että Nordic Growthin mainetta tai liiketoimintaa ei vahingoiteta.

Verkkosivuilla julkaistuja lehdistötiedotteita saa käyttää, mikäli lähde mainitaan. Lehdistötiedotteita ei saa muuttaa tai muokata ilman Nordic Growthin antamaa kirjallista lupaa.

3  VASTUUNRAJOITUS

Verkkosivusto tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla”-ehdoilla ja verkkosivuston ja niillä olevien tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla riskillä.

Nordic Growth ei anna mitään takuuta näiden verkkosivuston saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai mahdollisesti havaittujen virheiden korjaamisesta eikä myöskään sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

Nordic Growth ei takaa sitä, että nämä verkkosivut ovat käytettävissä keskeytyksettä tai virheettömästi. Nordic Growth pidättää itselleen oikeuden tehdä verkkosivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Nordic Growth ei takaa sitä, että verkkosivut ovat vapaita viruksista tai vastaavista haittatekijöistä.

Nordic Growth ei ole vastuussa mistään näillä verkkosivuilla tarjoamansa palvelun tai tietojen tarjoamisen tai niiden keskeytymisen aiheuttamista vahingoista olivatpa ne mitä laatua tahansa, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Nordic Growthille tai vaikka Nordic Growthilla tai sen edustajalla olisi ollut tieto sivuilla olevasta virheestä.

Nordic Growthin vastuu näiden verkkosivujen sisällöstä on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

4  TEKIJÄNOIKEUDET JA TAVARAMERKIT

Nordic Growth taiNordic Growthin lisenssinantajat omistavat kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet näillä verkkosivulla oleviin materiaaleihin. Nordic Growth tavaramerkki on Nordic Growthin omistama tavaramerkki.

Nordic Growth pidättää kaikki oikeudet verkkosivuilla olevaan materiaaliin.

5  KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOSIVUT

Näillä www-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille verkkosivuille. Linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Linkin sisällyttäminen näille sivuille ei tarkoita, että Nordic Growth suosittelisi tai mainostaisi viitattuja sivuja. Nordic GrowthF ei vastaa tiedoista tai aineistoista, joita kolmannet osapuolet tarjoavat omilla verkkosivuilla.

6  EI SIJOITUSSUOSITUS

Näillä verkkosivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sitovana tarjouksena. Näille verkkosivuille ei sisälly tarjousta myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja eikä myöskään neuvoa tai kehotusta näiden toimien tekemiseen tai niihin liittyen.

7  LOKIT JA EVÄSTEET

Kaikki liikenne verkkosivuilla kirjautuu lokeihin. Lokien tarkoitus on tuottaa informaatiota:

–  käyttömääristä
–  miten ja mistä verkkosivustoa on käytetty
–  käytetystä tekniikasta
–  virhetilanteista

Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja ei kerätä lokeihin.

Verkkosivustossa voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat käyttäjän tietokoneen kiintolevylle tallentuvia pieniä tekstitiedostoja. Evästeet sisältävät tietoja ja niitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Jos et halua vastaanottaa evästeitä etkä halua ilmoitusta niiden käyttämisestä, voit määrittää selaimen asetukset vastaavasti, jos se on mahdollista käyttämässäsi selaimessa. Tällöin et ehkä voi tarkastella tai käyttää verkkosivuston kaikkia osia.

8  SOVELLETTAVA LAKI

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännökset.

 

NORDIC GROWTH OY:N SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA JA REKISTERISELOSTE

 

NORDIC GROWTH OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Selostetta on viimeksi muokattu: 11.1.2022

1   REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Nimi: Nordic Growth Oy
Y-tunnus: 1976120-5
Osoite: Vuorikatu 20, 00100 Helsinki Puhelin: +358 9 42 415 600
Sähköposti: info@nordicgrowth.fi

2   REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Asko Kapanen
Osoite: Vuorikatu 20, 00100 Helsinki Puhelin: +358 9 42 415 600
Sähköposti: info@nordicgrowth.fi

3   TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Nimi: Asko Kapanen
Osoite: Vuorikatu 20, 00100 Helsinki Puhelin: +358 9 42 415 600
Sähköposti: info@nordicgrowth.fi

4   REKISTERIN NIMI

Nordic Growth Oy:n asiakas-, prospekti- ja kumppanirekisteri (jäljempänä ”rekisteri”).

5   REKISTERÖIDYT

Rekisteriin on rekisteröity:

–  Asiakkaat

–  Kumppanit

–  Prospektit

6  REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT JA HENKILÖTIETORYHMÄT

6.1 Rekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten kontaktien henkilötietoja.

Yrityksen perustiedot:

 • Y-tunnus
 • Toimialatiedot
 • Liikevaihto, tulos ja muut yrityksen toimintaan liittyvät tiedot
 • Työntekijämäärä
 • Toimialatiedot
 • Yhteystiedot (käynti-, postitus- ja laskutustiedot, puhelinnumero, sähköposti)

Henkilötiedot:

 • Nimi
 • Yritys
 • Asema yrityksessä/titteli
 • Palvelukieli
 • Yhteystiedot (käynti-, postitus- ja laskutustiedot, puhelinnumero, sähköposti)
 • Tiedot yhteydenotoista Nordic Growthiin ja asiakaspalveluun ja tiedot yhteydenotoista henkilöön, kuten markkinointiyhteydenotoista saatu palaute ja kuinka kauan puhelua on kuunneltu tai puhelu on kestänyt.
 • Rekisteröidyn kiinnostuksen kohteet ja markkinointipreferenssit.
 • Tiedot uutiskirjeen tilaamisesta.
6.2 Henkilötietojen toimittaminen Nordic Growthille on vapaaehtoista. Jos rekisteröity ei halua toimittaa tarvittavia henkilötietoja, Nordic Growth ei voi välttämättä kuitenkaan toimittaa rekisteröidyn pyytämää tuotetta tai palvelua.

7   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET

7.1 Henkilötietoja käytetään seuraavissa tarkoituksissa:

(a)    Nordic Growthin tuotteiden ja palveluiden toimittaminen, sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen ja Nordic Growthin sopimusten mukaisten oikeuksien käyttö. Nordic Growth käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa tai sopimuksen perusteella.

(b)   Henkilöiden tunnistaminen sopimuksen tekemiseksi ja Nordic Growthin palveluiden tarjoamiseksi. Nordic Growth käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa tai sopimuksen perusteella.

(c)    Tietoturvan hoito. Nordic Growth käsittelee henkilötietoja tähän tarkoitukseen lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

(d)   Petosten torjunta. Nordic Growth käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa perusteella tai lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.

(e)    Asiakassuhteen hoitaminen, asiakasviestintä sekä mahdollisten reklamointien ja virhetilanteiden hallinnointi ja hoitaminen. Nordic Growth käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa tai sopimuksen perusteella.

(f)     Nordic Growthin palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen. Nordic Growth käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa perusteella. Sitten kun nämä henkilötiedot tehdään anonyymeiksi, ne eivät sen jälkeen muodosta henkilötietoja.

(g)   Nordic Growthin tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointi, etämyynti ja uutiskirjeiden ja tiedotteiden toimittaminen ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Silloin kun laki vaatii vastaanottajan suostumusta, Nordic Growth käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Muissa tilanteissa Nordic Growth käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa perusteella.

(h)   yhteistyö Nordic Growthin kumppaneiden kanssa. Nordic Growth käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa tai sopimuksen perusteella.

7.2 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteista:

(a)    Silloin kun käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

(b)   Silloin kun Nordic Growth käsittelee henkilötietoja oikeutetun etunsa perusteella, voi oikeutettu etu olla esimerkiksi asiakas- tai tilaajasuhde tai muu käsittely, jota rekisteröity voi olettaa. Nordic Growth on arvioinut, etteivät henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä tällaisia oikeutettuja etuja.

8   SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

(a)    Rekisteröidyltä itseltään.

(b)   Rekisteröidyn työnantajalta tai muulta yritykseltä, jota rekisteröity edustaa.

(c)    Henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

(d)   Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta ja erilaisista palveluista (esimerkiksi verkkosivustot ja sosiaalisen median kanavat) ja erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

9   SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

9.1 Nordic Growth käyttää ICT- ja muita palveluntarjoajia, jotka voivat yhdessä omien alikäsittelijöidensä kanssa käsitellä henkilötietoja Nordic Growthin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla käsittelijänä vain tuottaakseen Nordic Growthille palveluita. Tällaiset käsittelijät toimittavat Nordic Growthille esimerkiksi digitaalista media-alustaa ja siihen liittyviä palveluita tai markkinointipalveluja, kuten automaattisia puhelinsoittoja ja puhelinsoittoja markkinoidakseen Nordic Growthin tarjoamia palveluita Nordic Growthin puolesta.

9.2 Nordic Growthilla tai sen käsittelijöillä on myös seuraavia muita käsittelijöitä/alikäsittelijöitä tällä hetkellä:

Google, jonka pilvipalvelussa puhedataa ilman henkilötunnistetietoja käsitellään.

Googlen kulloisetkin alikäsittelijät ja Googlen listaamat alikäsittelijöiden käsittelytarkoitukset on listattu alla olevan linkin takana:

Googlen käsittelytarkoitukset

(a)    PipeDrive OÜ, jonka CRM -järjestelmää Nordic Growth käyttää.

PipeDriven kulloisetkin alikäsittelijät ja PipeDriven listaamat alikäsittelijöiden käsittelytarkoitukset on listattu alla olevan linkin takana:

PipeDriven käsittelytarkoitukset

Tämän selosteen viimeisimmän päivityksen hetkellä PipeDriven alikäsittelijät ovat seuraavat:

Rackspace International GmbH (Germany)

Provides hosting and content delivery network services in Europe and in the US depending on Client location. Any data transfers to affiliated undertakings or service providers are subject to the EU Commission’s Standard Contractual Clauses.

Clearbit, Inc. (United States of America)

Service provider for the Smart Data Feature. Client’s use of this Feature involves data transfers subject to the EU Commission’s Standard Contractual Clauses. See Clearbit’s Terms of Service and Privacy Policy or claim your personal data from Clearbit.

SendGrid, Inc. (United States of America)

Service provider for the Smart Email BCC Feature. Client’s use of this Feature involves data transfers subject to the EU Commission’s Standard Contractual Clauses.

Google LLC (United States of America)

Google Maps processes address data into Google Maps links. Users are bound by the Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service (including the Google Privacy Policy). Emails sent to Supplier are processed by Gmail in accordance with the Google Terms of Service.

Intercom R&D Unlimited Company (Ireland)

Service provider for customer support conversations, qualifying as a processor for Client Data if you provide Client Data in conversations with our customer support specialists.

Nylas, Inc. (United States of America)

Service provider for the email, calendar and contact sync Features. Client’s use of these Features involves data transfers subject to the EU Commission’s Standard Contractual Clauses.

Twilio, Inc. (United States of America)

Service provider for the Caller Feature. Client’s use of this Feature involves data transfers subject to the EU Commission’s Standard Contractual Clauses.

Liidio Oy (Finland)

Service provider for part of our lead generation Features.

Cognism Limited (England and Wales)

Service provider for part of our lead generation Features.

Pusher Limited (England and Wales)

Service provider for the Live Chat Feature.

9.3 Voimme myös luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

9.4 Nordic Growthilla voi olla lisäksi käytössään seuraavia kolmansien osapuolten palveluita, jotka käsittelevät henkilötietoja Nordic Growthin toimeksiannosta omien politiikkojensa mukaisesti:

(a)    Linkedin: mainonta

LinkedInin tietosuojaseloste

(b)   Facebook: mainonta

Facebookin tietosuojaseloste

10  HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN ETA:N ULKOPUOLELLE

10.1 Google ja PipeDrive voivat siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA) ja Euroopan Unionin (EU) ulkopuolelle (”Kolmannet Maat”). Siirroissa noudatetaan soveltuvan lainsäädännön edellytyksiä siirrolle, kuten EU:n tietosuoja-asetusta ja siinä asetettuja vaatimuksia. Henkilötietoja voidaan siirtää Kolmansiin Maihin, joiden osalta Euroopan komissio on arvioinut tietosuojan olevan riittävällä tasolla, tai käyttäen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia muita suojatoimia. Tällainen suojatoimi on esimerkiksi Euroopan komission vahvistamat tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet (EU Standard Contractual Clauses) tai valvontaviranomaisen vahvistamat yritystä koskevat sitovat säännöt. Erityistilanteissa, kuten rekisteröidyn suostumuksesta, siirtoja voidaan tehdä näiden edellytysten ulkopuolellakin.

10.2 Lisätietoja Googlen osalta löytyy: Googlen DPA sopimus ja Google Cloudin suojaus

10.3 Lisätietoja PipeDriven osalta löytyy: https://www-cms.pipedriveassets.com/documents/2021-02-16-Pipedrive-DPA-Signed.pdf.

10.4 Uudet vakiolausekkeet (EU Standard Contractual Clauses) löytyvät täältä:

Standard contractual clauses for international transfers

10.4 Vanhat vakiolausekkeet henkilötietojen siirrosta (EU Standard Contractual Clauses) löytyvät täältä:

2001/497/EC

2004/915/EC

2010/87/EU

11  HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

11.1 Henkilötietoja säilytetään tarpeellisilta osin asiakassuhteen päättymisen tai viimeisen markkinointitoimenpiteen jälkeen kolme (3) vuotta, ellei kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet vaadi tai salli pidempää tai lyhyempää säilyttämistä, jolloin henkilötietoja säilytetään näiden edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi asiakkaiden tilaajien henkilötietoja voidaan joutua käsittelemään asiakassuhteen päätyttyäkin sen aikaa, kunnes henkilötietoon liittyvä vastuu on vanhentunut. Esimerkiksi, pääsääntönä velan vanhentumiselle on Suomen lain mukaan kolmen (3) vuoden aika, mutta rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevia todisteita voi olla tarpeen säilyttää pidemmänkin aikaa. Lisäksi suoramarkkinoinnin kieltäneen rekisteröidyn nimi voidaan säilyttää sellaisella listalla, joka estää suoramarkkinoinnin henkilölle.

12  REKISTERÖIDYN OIKEUKSISTA

12.1 Alla tässä selosteessa on kerrottu rekisteröidyn oikeuksista hänen henkilötietojensa osalta.

12.2 Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Nordic Growth voi joko a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

13  OIKEUS SAADA PÄÄSY OMIIN HENKILÖTIETOIHIN

13.1 Rekisteröidyllä on oikeus saada Nordic Growthilta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.

13.2 Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Nordic Growthin toimesta, Nordic Growth luovuttaa pyynnöstä henkilölle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista sekä seuraavat tiedot:

(a)    käsittelyn tarkoitukset;

(b)   kyseessä olevat henkilötietoryhmät;

(c)    vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;

(d)   mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;

(e)    rekisteröidyn oikeus pyytää Nordic Growthilta häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;

(f)     oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

(g)   henkilötietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot;

(h)   automaattisen päätöksenteon (muun muassa profiloinnin) olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset henkilölle;

(i)     ilmoitus siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista, jos henkilötietoja siirretään Kolmanteen Maahan.

14 OIKEUS PYYTÄÄ HENKILÖTIETOJEN OIKAISEMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Nordic Growth oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset joihin tietoja käsiteltiin, Rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

15  OIKEUS PYYTÄÄ HENKILÖTIETOJEN POISTAMISTA

15.1 Nordic Growth poistaa rekisteröidyn pyynnöstä häntä koskevat henkilötiedot, mikäli jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

(a)    henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai muutoin käsiteltiin;

(b)   rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

(c)    rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;

(d)   henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;

(e)    henkilötiedot on poistettava lainsäädäntöön perustuvan Nordic Growthiin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai

(f)     henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

15.2 Nordic Growthilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa henkilötietoja, mikäli henkilötietojen käsittely on tarpeen:

(a)    sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;

(b)   lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista varten;

(c)    kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä;

(d)   yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten; tai

(e)    oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

16  OIKEUS PYYTÄÄ KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA

16.1  ”Käsittelyn rajoittamisella” tarkoitetaan henkilötietojen merkitsemistä siten, että niitä käsitellään vain rajoitetusti.

16.2 Nordic Growth rajoittaa henkilötietojen käsittelyä rekisteröidyn pyynnöstä seuraavissa tilanteissa:

(a)    rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Nordic Growth voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

(b)   käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

(c)    Nordic Growth ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

(d)   rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Nordic Growthin oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

16.3 Yllä mainituissa tilanteissa Nordic Growth käsittelee henkilötietoja vain seuraavissa tilanteissa:

(a)    rekisteröidyn suostumuksella;

(b)   oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

(c)    toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi; tai

(d)   EU:n tai jäsenvaltion yleistä etua koskevasta syystä.

17  OIKEUS VASTUSTAA KÄSITTELYÄ

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu Nordic Growthin tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Nordic Growth ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Nordic Growth voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

18  OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn kanssa tehtyyn sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti, Rekisteröidyllä on pyynnöstä oikeus:

(a)    saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Nordic Growthille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa; ja

(b)   siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

19  OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Jos rekisteröity katsoo, että Nordic Growth käsittelee henkilötietoja tietosuojasääntelyn vastaisesti, rekisteröity voi kannella asiasta johtavana valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle tai muulle valvontaviranomaiselle, jonka toimivaltaan käsittely kuuluu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

20  AUTOMAATTISEN PÄÄTÖKSENTEON KÄYTTÖ KÄSITTELYSSÄ

Nordic Growth ei käsittele rekisterin henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittaman automaattisen päätöksenteon avulla.

21  HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMISEN MENETELMÄT

21.1 Henkilötietojen turvallinen käsittely on Nordic Growthille erittäin tärkeää. Nordic Growth käyttää järjestelmissään ainakin seuraavia suojatoimia henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi:

(a)    Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

(b)   Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

(c)    Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin henkilötietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt Nordic Growthin työntekijät.

(d)   Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

(e)    Rekisteri sijaitsee palvelimella konesalissa, jonne pääsy asiattomilta on estetty.

(f)     Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

(g)   Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

21.2 Lisätietoja Googlen osalta löytyy: Googlen DPA sopimus ja Google Cloudin suojaus

21.3 Lisätietoja PipeDriven osalta löytyy linkin takana olevan sopimuksen liitteestä 1: https://www-cms.pipedriveassets.com/documents/2021-02-16-Pipedrive-DPA-Signed.pdf.

 

 

Takaisin etusivulle