Meillä on yrityksellesi ostaja valmiina… - Nordic Growth - Investointipankkipalvelut
Tietoiskut

Meillä on yrityksellesi ostaja valmiina…

…sekä lisäksi kymmenien mahdollisten ostajien joukko, josta pääsee valitsemaan tarjoushaun kautta sopivimman ja parhaimman.

Usein omistajia houkuttaa aloittaa kauppaneuvottelut yksittäisen ostajan osoittaman ostokiinnostuksen myötä. Tällaisessa omistajia imartelevassa tilanteessa usein järki unohtuu, tunteet vievät mennessään – ja helposti ajaudutaan etenemään vain tämän yhden kiinnostuneen kanssa.

Heräsivätpä myyntiajatukset mistä tahansa syystä, on pidettävä pää kylmänä ja tehtävä harkittu päätös etenemistavasta ja muiden mahdollisten ostajien ostokiinnostuksen selvittämisestä. Väärä toimintatapa voi johtaa siihen, että elämäntyö ei päädykään sopivimpiin käsiin, eikä kaupan lopputulos paras mahdollinen. Vastuullisuutta omistajana voi parhaiten osoittaa ottamalla arkailun sijasta aktiivisen otteen vaihtoehtojen selvittämiseksi.

On hyvä muistaa, että kaikkien sidosryhmien kannalta on aina parasta, että yritystoiminnan myönteistä kehitystä ylläpidetään ja vahvistetaan jatkuvasti – ja jokaisen yritystoiminnan suhteen tulee tilanteita, jolloin tulevaisuus on parhaiten turvattu uuden omistajan käsissä. Ja sopivin löytyy vertailemalla vaihtoehtoja ja valitsemalla paras.

Ostajakandidaatteja löydetään kiinnostustaan osoittaneiden ostajien ostajarekisterin lisäksi käymällä systemaattisesti läpi erilaisia julkisia ja maksullisia tietokantoja kuten esimerkiksi paikallisia sekä globaaleja yritys- ja yrityskauppatietokantoja.

Vain kattava kansainvälinen tarjoushaku ja kilpailullinen tilanne varmistaa mieluisimman ja parhaimman ostajan löytymisen sekä tuottaa todisteellisesti useiden kymmenien prosenttien taloudellisen lisähyödyn. Lisäksi kannattaa huomata, että joka 5-7 kerta löytyy ns. ”tähtiostaja”, joka on erityisen sopivuuden myötä valmis maksamaan selvästi tavanomaista hintaa korkeamman hinnan.

Omistajan muistilista yritysjärjestelyihin:

  1. Mitkä ovat tavoitteet mahdolliselle järjestelylle? – Mitkä ovat ne toivottavat piirteet ja ehdot, joilla oltaisiin valmiita tekemään kauppaa? Selkeät tavoitteet auttavat valitsemaan sopivimman etenemistavan ja ajoituksen.
  1. Selvitetäänkö vaihtoehdot? – Paras lopputulos edellyttää kattavaa ja lähtökohtaisesti kansainvälistä tarjoushakua; vain näin löydetään sopivin ja paras ostaja, joka on valmis hyväksymään kaupalle myyjien toiveita ja tavoitteita parhaiten täyttävät ehdot.
  1. Kuinka arvo osoitetaan ostajille? – Koska jokaisen yrityksen arvo on erilainen eri ostajille, on arvon uskottava ja todisteellinen osoittaminen kullekin ostajalle ymmärrettävällä tavalla erityisen tärkeää.
  1. Palkataanko neuvonantaja vai ei? – Onnistunut kauppa vaatii työtä, työkaluja ja osaamista sekä myös kykyä toimia kansainvälisessä ympäristössä. Mikä on tilanteeseen sopivin toimintatapa arvon osoittamisessa ja haettaessa vaihtoehtoisia ostajia?

Tässä lisäksi kooste ja linkit kahteen tärkeään ja ajankohtaiseen näkökohtaan yrityskauppojen suunnittelussa, antoisia lukuhetkiä:

Hiljainen ja vielä hiljaisempi yrityksen myynti?

Yritysjärjestelyjä tavoittelevat omistajat toivovat usein, että ostaja ilmaantuisi itse ja esittäisi tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä. Taustalla on usein pelko siitä, mitä vaikutuksia yrityskaupan aktiivisesta hakemisesta on asiakkaisiin, henkilökunnan suhtautumiseen tai kilpailutilanteeseen. Artikkeli tuo näkökulman yrityskauppaan liittyvien pelkojen käsittelyyn.

Lue koko artikkeli: ”Hiljainen ja vielä hiljaisempi yrityksen myynti?”

Yrityksen myynnin oikea ajoitus

Kokemuksemme mukaan yleisin virhe ajoitusta suunniteltaessa on se, että päätöstä ei tehdä ajoitukseen vaikuttavien osatekijöiden suhteen kokonaisarviona vaan keskittyen vain yhteen-kahteen osatekijään. Tietoiskumme ajoituksen pohdintaan liittyvistä tekijöistä on aina ajankohtainen.

Lue koko artikkeli: ”Yrityksen myynnin oikea ajoitus

 

”Vaikka meillä on osoittaa omistajille nimetty kiinnostunut ostaja, emme lähtökohtaisesti suosittele neuvottelujen käynnistämistä yhden ostajan varassa. 

Kun myyntiajatukset heräävät yksittäisen ostajan osoittaman kiinnostuksen myötä, on omistajien tehtävä harkittu päätös etenemistavasta. Muutoin järki helposti unohtuu, tunteet vievät mennessään ja ajaudutaan huonoon lopputulokseen. 

Lopulta sopivimman toimintatavan ja ajoituksen valinnan ratkaisee se, milloin omien toiveiden ja tavoitteiden arvioidaan olevan mahdollista saavuttaa. Kaikki lähtee tavoitteista.”

 

Ari Koivunen
Director
040 540 5378

 

Aktiiviset ostajat etsivät tällä hetkellä:

Teknologiateollisuus: Ohutlevykonepajat, metallituotteiden konepajat, lisäarvotuotteet
Informaatioteknologia: Ohjelmistotuotteet, -testaus, -konsultointi ja -kehitys, erityisesti SaaS
Palvelut: Kiinteistöpalvelut, tukkukauppa, maahantuonti, turvallisuus- ja vartiointipalvelut, terveyspalvelut
Rakentaminen: Erikoisrakentaminen, talotekniikka – erityisesti kylmäasennus, maalaaminen
Elintarviketeollisuus: Elintarvikkeiden valmistus, erityisesti terveysvaikutteiset elintarvikkeet
Kaivosteollisuus: Tehostamiseen liittyvät teknologiat ja palvelut
Muut: Lääkkeiden ja lääkeaineiden valmistus, kumi- ja muovituotteiden kierrätys/valmistus, FinTech -palvelut, vihreän siirtymän energiaratkaisut ja -palvelut, ympäristöjalanjälkeä pienentävät tuotteet ja palvelut

 

Kun haluat pohtia omistajan eri vaihtoehtoja, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: