Tekijä: Erkki Hietalahti - Nordic Growth - Investointipankkipalvelut
hydraulic system excavator
Katsaukset

Tekninen kehitys ja markkina ajavat hydrauliikan käytön kasvua

Hydrauliikkajärjestelmien ja kriittisten komponenttien, esimerkiksi ohjauslohkojen, kysyntä on kasvussa.

Healthy eating: selection of antioxidant group of food
Katsaukset

HoReCa tukkukaupan konsolidaatio jatkuu haastavassa mutta kasvavassa markkinassa

Ravintola-alalla kulutuksen lasku näkyy sekä lisääntyvinä konkurssihakemuksina, että markkinan polarisoitumisena.

Snow tire in winter
Katsaukset

Painavat akut ja puutteellinen tiestön kunnossapito tuovat kasvua rengasalalle

Suomi on suuri ja harvaan asuttu maa, jossa Helsingin autovihamielisyys ei kuvasta maan todellisuutta. Julkinen liikenne ei ole vaihtoehto suurimpien asutuskeskusten ulkopuolella, eivätkä tavarat liiku ilman jakeluautoja ja rekkoja.

Water Pipeline in Water Treatment Plant
Katsaukset

Maa- ja vesirakentaminen jatkavat kasvua välivuoden jälkeen suurten kaupunkien ja julkisten investointien vetämänä

Suomen infrastruktuurisektori kokonaisuudessaan on kohdannut haasteita viime vuosina, ja maa- ja vesirakentaminen ei ole ollut poikkeus, vaikka se onkin suoriutunut suhteellisesti parhaiten tässä vaikeassa tilanteessa.

varavoima
Katsaukset

Varavoiman tarve kasvaa epävarmuuden lisääntyessä

Varavoiman kysyntä kasvaa selvästi taloutta nopeammin. Ajureina ovat uudet, luonnonolosuhteista riippuvat sähkön tuotantotavat, joiden tuotanto voi vaihdella rajusti, sekä yleinen epävarmuuden kasvu.

Healthcare And Medicine,Analyzing
Katsaukset

Maailman väestön nopea ikääntyminen tuo kasvua lääke- ja terveysmarkkinoinnille

Väestö ikääntyy vauhdilla. Vuoteen 2030 mennessä, noin yksi kuudesta maailman ihmisestä on jo vähintään 60-vuotias, kun tällä hetkellä vastaava suhdeluku on noin yksi kahdeksasta.

white curtain or white blinds Roller sun protection in the office with garden view background.
Katsaukset

Megatrendit kasvattavat auringonsuoja-markkinoita.

Globaali lämpeneminen on uhka ja muutos jota kannattaa pyrkiä minimoimaan.

Construction tower cranes on a building site
Katsaukset

Rakentamisen suhdanne kääntyy kun myymättömien asuntojen määrä palaa normaalitasoon

Rakentaminen on suhdanneherkkää, mutta myös huomattava osa kotimaista kysyntää.

Solar panes in a solar park used for clean energy production. Solar panel under blue sky with sun. Green grass and cloudy sky. Alternative energy concept to reduce global warming and climate change
Katsaukset

Kasvava aurinkopaneelimarkkina konsolidoituu vauhdilla

Aurinkopaneelien markkinat Suomessa kasvavat nopeasti osana vihreän siirtymän megatrendiä. Tukkumarkkina jaetaan kahteen osaan, suuren teollisuusmittakaavan aurinkopaneelipuistoihin ja pientuotantoon lähinnä rakennusten katoilla.

Cloud computing
Katsaukset

Pilvipohjaiset ERP-ratkaisut tuovat merkittävää etua pienille ja keskisuurille yrityksille

Pienten ja keskisuurien yritysten (PK-yritysten) segmentti on yksi nopeimmin kasvavista segmenteistä pilvipohjaisten ERP-ratkaisujen ja palveluiden osalta.