Pilvipohjaiset ERP-ratkaisut tuovat merkittävää etua pienille ja keskisuurille yrityksille - Nordic Growth - Investointipankkipalvelut
Katsaukset

Pilvipohjaiset ERP-ratkaisut tuovat merkittävää etua pienille ja keskisuurille yrityksille

Pienten ja keskisuurien yritysten (PK-yritysten) segmentti on yksi nopeimmin kasvavista segmenteistä pilvipohjaisten ERP-ratkaisujen ja palveluiden osalta. Kysynnän taustalla on mahdollisuus suhteellisen pienellä investoinnilla parantaa yrityksen tuottavuutta ja skaalautuvuutta, sekä eri eri yksiköiden integrointia. Pilvipohjaiset ratkaisut parantavat PK-yritysten mahdollisuuksia kilpailla suurten yritysten kanssa. PK-yritykset vaativat yhä enemmän räätälöintiä pilvipohjaisilta järjestelmiltä, mikä tarkoittaa sitä, että ERP-ratkaisujen tarjoajien on lisättävä räätälöintivaihtoehtoja.

Nordic Growth arvioi maailmanlaajuisen ERP-markkinan arvon olevan noin 65 miljardia euroa, kun taas Euoopan markkinan koon arvioidaan olevan noin 10 miljardia euroa. Globaalin markkinan odotetaan kasvavan 15% (CAGR) vuotuisella kasvuvauhdilla vuoteen 2027 mennessä.

Pilvipohjaiset ERP-ratkaisut tarjoavat kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja verrattuna paikallisiin (on-premise) järjestelmiin, mikä on johtanut latkuvaan markkinaosuuksien kasvuun puhtaasti pilveen perustuvilla tarjoajilla.

Uusimmassa englanninkielisessä katsauksessa, Significant growth potential for cloud-based ERP vendors in a fragmented and rapidly expanding market, käsitellään toimialan näkymiä.

Lue katsauksemme kokonaisuudessaan tästä.

 

Erkki Hietalahti
Partner
040 578 4110

 

 

Kun haluat pohtia omistajan eri vaihtoehtoja, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: