Artikkelit

Pääomasijoittamisen strateginen salaisuus

Myös muut kuin pääomasijoittajat voivat hyötyä heidän tavastaan rakentaa kohdeyrityksien arvoa. Luin Harvard Business Reviewin artikkelin, joka on julkaistu jo 2007, mutta joka on yhä ajankohtainen. Se tukee hyvin Nordic Growthin linjaa aktiivisen omistajan roolista ja sen tärkeydestä.

Artikkelissa kirjoittajat Felix Barber ja Michael Gould selittävät pääomasijoittajien hyviä sijoitustuottoja hieman eri näkökulmasta kuin yleensä. Tavallisimmin esitetyt selitykset pääomasijoittajien hyville tuotoille ovat:

  • insentiivit sekä sijoitusjohtajille että operatiiviselle johdolle,
  • velkavivun käyttö, ja
  • tiukka fokus kassavirtaan ja katteisiin.

Barberin ja Gouldin mielestä tärkein syy hyville tuotoille on strategia ostaa yrityksiä myytäväksi. Tällöin oston jälkeen tehtävät tehostamiset tuovat ehkä kolmeksi vuodeksi kahdenkymmenen viiden prosentin tuoton, jonka jälkeen tuottotaso putoaa ehkä kahteentoista prosenttiin. Pääomasijoittaja realisoi kolmen vuoden hyvän tuoton, kun taas teollinen ostaja pitää ostetun yrityksen, jolloin pitkällä tähtäyksellä tuottoprosentti lähestyy kahtatoista. Heidän ajatuksensa on, että myös muiden kuin pääomasijoittajien kannattaa olla valmiita myymään liiketoiminta, ellei siihen enää pystytä tuomaan uusia arvoa kasvattavia muutoksia. Tietenkin toiminta, jossa on synergiaetuja muiden toimintojen kanssa kannattaa pitää, mutta silloinkin voi olla syytä lähestyä yrityksen liiketoimintaa portfolioajattelun kautta ja analysoida onko se kokonaisuudessaan toimintaa, jossa omistajalla ja johdolla on sille lisäarvoa annettavana. Pääomasijoittajia arvostellaan toisinaan siitä, että he myyvät yrityksen toiselle pääomasijoittajalle, mutta syy voi olla juuri tämä. Ensimmäinen pääomasijoittaja teki ne asiat yrityksessä, jotka toivat haetut lisätuotot, mutta toisella pääomasijoittajalla voi olla muut asiat mielessä tuoton parantamiseksi. Samoin toisella teollisella toimijalla voi olla paremmat suunnitelmat liiketoiminnan osalta, ja siksi se on heille arvokkaampi kuin nykyiselle omistajalle.

Barber ja Gould käsittelevät artikkelissaan pääomasijoittajien yritysostojen painopisteen siirtymistä isojen pörssiyritysten osista koko pörssinoteerattuihin yhtiöihin. Tämä siis vuonna 2007. Suomessa noteerattujen yhtiöiden ostaminen on vielä tänäänkin harvinaista niin pääomasijoittajille kuin muillekin yhtiöille, mutta kannattavan oston perusedellytykset ovat markkinoilla olemassa. Koska pääomasijoittaja hakee muutaman vuoden omistusperiodia, niin arvonkasvun perusteet täytyy olla olemassa jo ostovaiheessa. Arvonkasvu tarkoittaa aina tulevaisuuden kassavirtojen nostamista uudelle tasolle, ja hyvistä tuotoista päätellen pääomasijoittajat ovat onnistuneet hyvin strategiassaan. Voisi päätellä, että Suomessa on vielä mahdollisuus ansaita yli markkinatuottojen käyttämällä pääomasijoittajien strategiaa soveltuvin osin myös muissa yhtiöissä.

 

Erkki Hietalahti
Partner
040 578 4110

 

Kun haluat pohtia yrityksen arvonkasvua ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: