Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Luontaistuotteet

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Luontaistuotteet

Tässä katsauksessa käsitellään luontaistuotteet-toimialan yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja arvonkasvumahdollisuuksista sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltakin toiselta toimialalta.

Hyvinvointitrendi kiihdyttää markkinakasvua, yrityskauppa-aktiviteetti nousussa

Luontaistuotemarkkina hyötyy voimistuvasta hyvinvointitrendistä ja yhä useammat yritykset mukaan lukien perinteiset ruoan vähittäiskaupan toimijat ovat laajentaneet tarjontaansa myös luontaistuotteisiin. Luontaistuotteisiin kuuluvat sekä erityyppiset prosessoidut lisäravinteet että luonnonmukaisesti tuotetut ”superfood”-tuotteet. Luontaistuoteala muistuttaa varsinkin lisäravinteiden osalta lääketeollisuutta, mutta on riippuvaisempi lyhyen tähtäimen trendeistä jonka johdosta riskit alalla ovat korkeammat. Tästä huolimatta luontaistuotealan yritykset ovat perinteisesti olleet hyvin kannattavia.
Suurin osa luontaistuotealan yrityskaupoista on tehty Yhdysvalloissa, jossa varsinkin luontaistuotteiden verkkokauppamarkkina on pidemmälle kehittynyt kuin Euroopassa.  Yrityskauppa-aktiviteetti on Pohjoismaissa alhainen, mutta kasvussa. Aktiivisin ostajaryhmä pohjoismaiselle luontaistuotealan yrityksille on kilpailevat yritykset, jotka hakevat kasvua ja täydentävät tuotevalikoimaansa yritysostoin. Varsinkin luontaistuotteita valmistavat yritykset hyötyvät laajemmasta liiketoiminnasta suurista kiinteistä tuotekehityskustannuksista johtuen[1]. Suurempaa keskittymistä alalla ei kuitenkaan vielä ole havaittavissa.

Toimialan kehitys ja yritysjärjestelyjen päämotiivit

Luontaistuotemarkkinan liikevaihto oli 172 miljardia dollaria 2014, ja sen arvioidaan kasvavan 6 % vuotuisella kasvuvauhdilla vuoteen 2019 mennessä. [2]Verkkokaupan kasvu trendinä, joka vaikuttaa muiden erityistuotteiden markkinoihin, on nähtävissä myös luontaistuotemarkkinoilla. Verkkokauppa on tärkeä myyntikanava monelle luontaistuotekaupan toimijalle. Tuotteita pystytään verkossa tarjoamaan kilpailukykyisempään hintaan kuin kivijalkakaupassa, mikä takia verkkokaupat ovat onnistuneet myös Pohjoismaissa kaappaamaan markkinasta osuuksia. Myös väestörakenteen muutos on antanut alalle kasvusysäyksen – ikääntyvät kuluttajat haluavat entistä enemmän vähentää riippuvaisuuttaan lääkkeistä.

Yleisimmät yrityskauppamotiivit ja trendit:

  1. Maantieteellinen laajentuminen (Life-konserni, Midsona-konserni)
  2. Tuotevalikoiman täydentäminen, tuotemerkkien osto ja kustannussynergiat (Orkla Health, Homann Feinkost GMBH/Nadler Feinkost GMBH)
  3. Markkinaosuuksien nappaaminen/kilpailijoiden osto (The Feed/Kona Kase)
  4. Arvoketjussa laajentuminen (esim. luontaistuotteiden valmistaja ja tukkumyyjä ostaa luontaistuotteiden jälleenmyyjän)
  5. Lähitoimialan yrityksen siirtyminen alalle (Lääketukkuri ostaa luontaistuotealan toimijan Timedi Oy/Ruoholahden Rohdos Oy)

[1] Pharma by webpackaging 2013: Top trends in the complex landscape of nutraceuticals.
[2] BCC 2014: Nutraceuticals, Global Market Research.