Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Sähkötyökalut

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Sähkötyökalut

Tässä katsauksessa käsitellään sähkötyökalujen yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista ja kehityksestä sekä arvonkasvumahdollisuuksista. Sähkötyökaluihin kuuluvat mm. akku- ja sähkökäyttöiset käsityökalut ja koneet. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltakin toiselta toimialalta.

Yrityskaupoissa etsitään innovatiivisia tuotteita ja uusia tuotemerkkejä jakelutiehen

Maailmanlaajuisesti sähkötyökalujen valmistus on keskittynyt ja viidellä suurimmalla toimijalla on noin puolet markkinasta. Uusia innovaatioita kehittävät yritykset tarjoavat yritysostomahdollisuuksia suuremmille toimijoille.
Kilpailu parhaimmasta tuotemerkkivalikoimasta ja innovatiivisimmista tuotteista suurimpien sähkötyökalujen valmistajien välillä on kova. Yritysostoilla haetaan parempaa tuotevalikoimaa jakelukanaviin, kustannuspuolen synergioita ja innovatiivisia tuotekehitysmenetelmiä. Yrityskauppa-aktiviteetti viimeisen viiden vuoden ajan on kuitenkin ollut globaalilla tasolla alhainen. Maailmanlaajuisesti on 2010 – 2014 välisenä aikana tehty 19 yrityskauppaa, joissa ostaja tai ostokohde valmistaa sähkötyökaluja (Manufacture of power tools).
Yrityskauppojen pääasialliset motiivit olivat:

  • Tuotevalikoiman laajentaminen uusilla tuotteilla (Eaton Corporation/Cooper Industries, Stanley/Black & Decker)
  • Kustannussynergiat (Stanley/Black & Decker)
  • Innovatiivinen tuotekehitys, energiatehokkuus (Milwaukee Electric Tool Corporation/Empire Level MFG Corporation, MTTG Ltd/Dean Smith & Grace Ltd)
  • Maantieteellinen laajentuminen, uusille markkina-alueille laajentuminen (Stanley/Black & Decker)

Markkina maltillisessa kasvussa tuottavuus- ja energiatehokkuusvaatimusten ajamana

Sähkötyökalujen markkinan liikevaihto oli maailmanlaajuisesti 25,4 miljardia euroa vuonna 2013 ja sen arvioidaan kasvavan keskimäärin 4,5 % vuodessa 31,7 miljardiin vuoteen 2018 mennessä.[1] Markkina koostuu sähkötyökalujen lisäksi, pneumaattisista, moottorivetoisista ja hydraulisista työkaluista. Markkina on vahvasti sidoksissa rakentamisen määrään, ja suurin osa sähkökäyttöisistä käsityökaluista on ammattikäytössä ja markkinakasvu tulee pääosin akkukäyttöisistä malleista.
Kasvun ajureina toimivat tuottavuusvaatimusten kasvu ja tehostamisen tarve projektien loppuunsaattamisessa varsinkin hyvinvointivaltioissa. Energiatehokkuuden tärkeys ja vihreän energian trendi näkyy myös yrityskauppojen motiiveissa. Työvoiman huonon saatavuuden, korkean palkkatason ja tiukempien turvallisuusmääräysten takia sähkötyökalujen markkinakasvu keskittyy kehittyneisiin talouksiin. EU:ssa työturvallisuuteen liittyvä EU-lainsäädäntö ja USA:ssa osavaltio- ja ammattiliittokohtaiset määräykset ohjaavat markkinoita.

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvumahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.[1] Bosch 2014 – Power Tools, Bosch Power Tools successfully defends market leadership and sets course for further growth.