Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppakatsaus – Tekninen suunnittelu

Yrityskauppakatsaus – Tekninen suunnittelu

Tässä yrityskauppakatsauksen tiivistelmässä tuodaan esille tilastotietoa otsikossa mainitulla toimialalla toteutuneista kauppamääristä ja kauppahintojen tasosta sekä esitetään näkemyksemme järjestelyjen päämotiiveista. Esittelemme myös esimerkin toimialalla toteutuneesta yrityskaupasta. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yrityskaupoista tältä tai joltain toiselta toimialalta.

Teknisessä suunnittelussa 255 yrityskauppaa

Pohjoismaissa teknisen suunnittelun toimialalla on toteutunut 255 yrityskauppaa viimeisten 42 kuukauden aikana. Kaupoista ylivoimaisesti suurin osa, 187 kappaletta, on tehty Suomessa. Rajat ylittäviä kauppoja oli 17 kappaletta. Yrityskauppa-aktiivisuus on jatkunut hyvällä tasolla, sillä viimeisten 18 kuukauden aikana kauppoja on toteutunut 114 kappaletta, joista Suomessa 82 kappaletta.

Yritysjärjestelyjen päämotiivit

Analyysimme mukaan teknisen suunnittelun toimialalla yritysjärjestelyjen päämotiiveja ovat olleet:

  1. Kasvu ja synergiat
  2. Maantieteellinen laajentuminen
  3. Palveluvalikoiman laajentaminen lähitoimialoille

Kauppahinnat ovat vaihdelleet suuresti, mutta ovat olleet keskimääräisiin kertoimiin verrattuna korkealla tasolla.

Inspecta osti Kiratekin, Comset Corporate Finance Kiratekin neuvonantajana

Toukokuussa 2014 toteutuneen Kiratek-oston myötä Inspacta vahvisti palveluvalikoimaansa osin myös uusilla palveluilla sekä vahvisti kasvuaan. Kiratek-yrityskauppa on myös hyvä esimerkki Comsetin arvoa kasvattavasta yrityskauppaprosessista.
”Saimme useita varteenotettavia tarjouksia, Kokonaisuutena prosessi eteni systemaattisesti ja meidän myyjien kannalta vaivattomasti. Voin suositella.” Timo Lauri, Kiratek Oy:n perustajaosakas

Lisää tietoa yritysjärjestelyistä

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta yrityskauppakatsauksesta tältä tai joltain toiselta toimialalta niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.