Julkaisut, Tietoiskut

Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako

Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako

Yritysten hallitukset ovat aktivoituneet viime vuosina, ja kuulen usein vaatimuksia ja toiveita aktiivisesta hallituksesta sekä omistajilta että johdolta. Aktiivisuus on sopivan epämääräinen sana ja siksi se sopii hyvin erilaisiin ajatuksiin aktiivisuudesta. Johdon mielestä aktiivisuus tarkoittaa usein apua operatiiviseen toimintaan, esimerkiksi avaamalla uusien asiakkaiden ovia tai auttamalla rekrytoinneissa. Omistajat haikailevat hallitusta, joka vastaa yrityksen strategiasta ja ohjaa yrityksen strategian mukaiseen menestykseen.

Hallituksen ja toimitusjohtajan roolit ovat kuitenkin helposti määriteltävissä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Hallituksella on vastuu strategiasta, mutta ei ole hallituksen tehtävä muodostaa strategiaa. Hallitus palkkaa toimitusjohtajan tekemään sen.

Toimitusjohtajan tehtävä on rakentaa yritykselle strategia, mutta ei tietenkään tyhjiössä. Jos toimitusjohtaja esittelee valmiin strategian hallitukselle hän asettaa sekä hallituksen että itsensä vaikeaan tilanteeseen. Hallituksella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin joko hyväksyä strategia tai hylätä se, jolloin oikeastaan ainoa vaihtoehto on erottaa toimitusjohtaja. Samoin jos hallitus tekee strategian, niin silloin toimitusjohtajan rooli muuttuu toimeenpanijaksi. Englannin termit CEO ja COO kuvastavat hyvin tätä eroa. CEO vastaa strategian muodostamisesta, COO siirtää sen käytäntöön. Suomessa toimitusjohtaja on tyypillisesti molemmissa rooleissa, tosin muitakin rakenteita käytetään. Joissakin tapauksissa täysiaikainen hallituksen puheenjohtaja vastaa CEO:ta ja toimitusjohtaja COO:ta, tai toimitusjohtajalle (CEO) vastaa operatiivinen johtaja (COO).

Strategian muodostaminen sujuu parhaiten siten, että hallitus ja toimitusjohtaja ovat tiiviissä yhteistyössä. Hallituksen tehtävä on evästää toimitusjohtajaa strategiassa huomioitavista hallituksen näkemyksistä, ja toimitusjohtajan kannattaa hakea vahvistusta hallitukselta omille näkemyksilleen ennen strategian päivitystä. Tällöin toimitusjohtajan esittelemä strategia kuvastaa myös hallituksen ajatuksia, ja lopullinen hyväksyntä on yhteistyön tulosta.

Lisää tietoiskuja löydät Comset® -sivustoltamme täältä. Comset® on Nordic Growth Oy:n yrityskauppapalvelu omistajayrittäjille www.comset.fi.

Erkki Hietalahti
Partner
+358 40 578 4110

LISÄÄ TIETOA YRITYSJÄRJESTELY- JA ARVONKASVUMAHDOLLISUUKSISTA

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen Nordic Growthin tarjoamiin investointipankkipalveluihin niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.