Julkaisut, Katsaukset

Suomen osuus Pohjoismaisten yrityskauppojen lukumäärästä lähenee normaalitasoa

Suomen osuus Pohjoismaisten yrityskauppojen lukumäärästä lähenee normaalitasoa

Tässä katsauksessa käsitellään Pohjoismaissa ja Suomessa tehtyjen yrityskauppojen määrän kehitystä vuosien 2015 ja 2016 ensimmäisten vuosipuoliskojen aikana (1.1.-30.6., H1) sekä esitetään toimialoja, joilla yrityskauppojen määrien muutokset ovat suurimmat.
Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla tehtiin Pohjoismaissa yhteensä 732 yrityskauppaa. Vuonna 2015 vastaavana ajanjaksona määrä oli 922. Vastaavat luvut Suomen osalta ovat 197 ja 303. Maailmanlaajuisesti yrityskauppoja tehtiin noin 13 400, jossa on pudotusta noin 500 kappaletta viime vuoteen verrattuna. Erityisesti Suomessa yrityskauppojen määrä on laskenut (-35 %) Pohjoismaihin (-21 %) ja maailmaan (-4 %) verrattuna. FED:in ohjauskoron nostoaikeet sekä aiemmat arviot Brexitistä ovat voineet vaikuttaa vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon globaaliin yrityskauppa-aktiviteettiin ja varsinkin suurimpiin yritysostoaikeisiin. Yhdysvaltojen odotuksista jääneet Q1 ja Q2 BKT:n kasvuluvut, samoin kuin brexitin vaikutukset todennäköisesti viivästyttävät sunniteltuja koronnostoja.[1] EKP:n viimeisimmän päätöksen mukaan ohjauskorko (MRO) säilyy ennaallaan 0 prosentissa.[2]
Kuvio – Yrityskauppojen määrät Pohjoismaissa ja Suomessa H1 2015 ja H1 2016 (Zephyr, Bureau Van Dijk)
Yrityskaupat_1
Kokonaismäärien eroista johtuen useimmilla toimialoilla yrityskauppojen määrät ovat laskeneet Pohjoismaissa vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvua yrityskauppojen määrässä näkyi vain kahdella toimialalla, joista toinen on ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (TOL 62010[3], software), jossa yrityskauppoja tehtiin Pohjoismaissa 1.1.-30.6.2016 välisenä aikana 44. Vastaava luku H1 2015 osalta oli 38. Suomessa H1 2016 ja H1 2015 määrät olivat 16 ja 12. Maailmanlaajuisesti määrät olivat 410 ja 399.
Kuvio – Yrityskauppojen määrät Pohjoismaissa H1 2015 ja H1 2016, joissa ostaja tai myyjä toimii ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen ja eläinlääkintäpalveluiden toimialoilla (Zephyr, Bureau Van Dijk)
Yrityskaupat_2
Esimerkkejä ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen toimialalla tehdyistä yrityskaupoista H1 2016 aikana ovat (ostaja/myyjä): HCL Technologies/Volvo Ab’s external IT operations, Playtech Plc/Quickspin Ab, Wärtsilä Oyj/Eniram Oy, Etteplan Oyj/Soikea Solutions Oy, E2V Technologies Plc/Signal Processing Devices Sweden Ab, Innofactor Oyj/Cinteros Ab, Industrial & Financial Systems Ab/Mainiot Software Oy, Nixu Oyj/Europoint Networking Ab.
Toinen toimala, jolla yrityskauppojen määrä kasvoi oli eläinlääkintäpalvelut, jossa tehtiin Pohjoismaissa H1 2016 aikana 9 yrityskauppaa (2 yrityskauppaa H1 2015). Yrityskauppojen kasvu toimialalla on näkynyt myös globaalilla tasolla, jossa määrät olivat 23 ja 12. Mielenkiintoista on, että Pohjoismaisista kaikista yhdeksästä yrityskaupasta vastasi Anicura Ab, joka on ollut vahvassa kasvussa viime vuosien aikana. Maailmalla toteutuneista kaupoista hyviä esimerkkejä ovat (ostaja/myyjä): VCA Inc./CAPNA Inc., Pets at Home Group Plc/Dick White Referrals Ltd., Pets at Home Group Plc/Eye-Vet Referral Practice Ltd.
Toimialoihin, joilla yrityskauppojen lukumäärä on selvästi pudonnut Pohjoismaissa viime vuoden ensimmäiseltä puoliskolta lukeutuvat muun muassa tukku- ja vähittäiskauppa poislukien moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa (134 ja 100 kpl), arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (58 ja 40 kpl) sekä terveys- ja sosiaalipalvelut (52 ja 30 kpl).
Kuvio – Yrityskauppojen määrät Pohjoismaissa H1 2015 ja H1 2016, joissa ostaja tai myyjä toimii alla esitetyillä toimialoilla (Zephyr, Bureau Van Dijk)
Yrityskaupat_3
Maailmanlaajuisesti vuosi 2015 oli rahamääräisesti yrityskauppojen ennätysvuosi.[4] Etenkin vuosien 2014-2015 aikana yrityskauppojen globaali kokonaisarvo kasvoi voimakkaasti. H1 2016 aikana yrityskauppojen kokonaisarvot ja -määrät ovat pudonneet edelliseen vuoteen verrattuna[5], joskin tästä osa selittyy peruuntuneilla suurilla yrityskaupoilla.[6] Matala korkotaso ja rahan hyvä saatavuus tukevat odotuksia yrityskauppojen volyymin pysymisestä korkealla tasolla.
Kuvio – Yrityskauppojen kokonaisarvot ja -määrät globaalisti 2010-2015 (Bureau Van Dijk)
Yrityskaupat_4
 
 

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen Nordic Growthin tarjoamiin yrityskauppa- ja arvonkasvupalveluihin niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.
 
[1] http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2016/gdp2q16_adv.htm
[2] https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160721.en.html
[3] http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/62010.html. Nace Rev. 2 6201.
[4] http://www.bvdinfo.com/en-gb/blog/corporate-finance-m-a/confirmed-global-m-a-value-for-2015-topped-a-reco
[5] http://www.financierworldwide.com/fw-news/2016/7/5/global-ma-value-in-1h-2016-hits-171-trillion
[6] http://fortune.com/2016/06/30/broken-deal-mergers-acquisitions-2016/