Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Kalustettujen asuntojen ja huoneiden vuokraaminen (Serviced apartments)

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Kalustettujen asuntojen ja huoneiden vuokraaminen (Serviced apartments)

Tässä katsauksessa käsitellään kalustettujen asuntojen ja huoneiden vuokraamiseen liittyviä yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja arvonkasvumahdollisuuksista sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltakin toiselta toimialalta.
Suomen kalustettujen vuokra-asuntojen markkina ylsi vuonna 2012 arvoltaan noin 55 miljoonaan euroon[1] ja se on jatkanut kasvuaan viime vuosien aikana. Pääosa kysynnästä kohdistuu lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin aina viikosta ylöspäin, mutta pisimmillään sopimukset kattavat useampia vuosia. Keskimäärin asunnot vuokrataan muutamaksi kuukaudeksi. Kysynnästä pääosan muodostavat yritykset, jotka vuokraavat kalustettuja asuntoja työntekijöilleen. Näihin lukeutuvat muun muassa henkilöstövuokrausyritykset, teollisuuden kunnossapito- ja asennusyritykset, rakennusyritykset, IT-alan yritykset sekä erinäiset asiantuntijayritykset. Julkishallinnon kysyntää ajavat esimerkiksi sosiaalitoimistojen ja oppilaitosten henkilökunnan majoitustarpeet. Loppuosan kysynnästä muodostavat yksityishenkilöt, jotka vuokraavat kalustettuja asuntoja tyypillisesti väliaikaistarpeisiin, esimerkiksi putkiremontin tai asunnon vaihdon yhteydessä.
Kalustetut asunnot vuokrataan tyypillisesti täysin kalustettuina ja varustettuna, jolloin vuokra-asunto sisältää normaaliin elämiseen vaadittavat huonekalut, varusteet ja kodinkoneet.
Kalustettujen vuokra-asuntojen kysyntää ohjaavat etenkin kotimaiset ja ulkomaiset investoinnit, työn kansainvälistymisen ja liikkuvuuden trendit, työperäinen matkustaminen, sekä määräaikaisten ja tilapäisten työsuhteiden kasvu. Esimerkiksi Yhdysvalloissa muunlaisessa kuin tavallisessa työsopimussuhteessa olevien osuus työvoimasta nousi viidessä vuodessa noin kolmestakymmenestäviidestä prosentista noin neljäänkymmeneen prosenttiin vuodesta 2005 vuoteen 2010.[2],[3] Teollisuusyritysten kysyntää asunnoille ohjaavat etenkin uudet investoinnit, jotka vaativat henkilöstön väliaikaisjärjestelyjä. Työn liikkuvuuden ja kansainvälistymisen trendit kasvattavat varsinkin asiantuntijayritysten kysyntää lyhytaikaisille kalustetuille vuokra-asunnoille. Näiden trendien oletetaan jatkavan kasvuaan tulevien vuosien aikana kasvattaen kysyntää edelleen.
Kalustettujen vuokra-asuntojen markkinan lähitoimialoja ovat kalustamattomat vuokra-asunnot, sekä omistusasunnot ja -kiinteistöt, hotellit, hostellit ja huoneistohotellit. Luonteeltaan lähimpänä kalustettujen vuokra-asuntojen markkinaa ovat huoneistohotellit. Kauppalehden markkinaosuusselvityksien perusteella huoneistohotellien markkinan koko Suomessa on noin 20–30 miljoonaa euroa.[4] Euroopan laajuisesti huoneistohotellien markkina on kasvussa ja monissa maissa kysyntä kasvaa tarjontaa nopeammin.[5] Myös tällä markkinalla erityisesti työn kansainvälistymisen ja lisääntyneen liikkuvuuden trendit toimivat kasvuajureina.
Huoneistohotellien palveluiden kattavuudessa on kalustettuihin vuokra-asuntoihin nähden päällekkäisyyksiä ja termien käyttö vaihtelee hieman palveluntarjoajasta riippuen. Suomessa alalla toimivia yrityksiä ovat muun muassa Majoituspalvelu Forenom Oy, Omena Hotellit Oy, Suomen Majoitusmestari Oy, House & Marine Finland Oy, KVP-Group Oy, Comodo Asunnot Oy, SATO Hotellikoti Oy, Kotimaailma Suomi Oy, Huoneistohotelli Gella Oy, Helsingin Huoneistorinki Oy, Talorengas Oy sekä Suomen Majoituspalvelu Oy.
Kuvio –Serviced Apartments in Europe, HVS 2015
service apartments resized 600
Branded residences -kategoria kattaa enimmäkseen tasokkaat ja luksustason asuinhuoneistot esimerkiksi hotellien yhteydessä. Asiakkaat joko omistavat kiinteistöt tai vuokraavat ne hotellin kautta ja heillä on mahdollisuus käyttää laajalti hotellin tarjoamia palveluita.
Yllä esitetyistä kategorioista corporate housing vastaa kalustettuja vuokra-asuntoja. Nämä asunnot vuokrataan tyypillisesti täysin kalustettuina, joskin palveluiden kattavuudet vaihtelevat eri toimijoiden kesken. Tyypillisesti majoitussopimukset ovat yli kuukauden mittaisia ja pisimmillään vuosia.
Kategorioista lähimpänä hotelleja ovat aparthotels eli huoneistohotellit. Näissä vierailut ovat perinteiseen hotellimajoitukseen nähden hieman pidempiä, mutta lyhyempiä kuin kalustetuissa vuokra-asunnoissa. Hotelleihin nähden palveluiden kattavuus on suppeampaa, joskin huoneistoissa on usein keittiötilat ja hotellinomainen ympärivuorokautinen vastaanotto.

Huoneistohotellien markkinalla toimivat yritykset pyrkivät yritysostoin laajentumaan maantieteellisesti

Yhtenä maantieteellisen laajentumisen syynä voi olla yritysten palveluostojen keskittyminen, jolloin yrityksille väliaikaismajoitusta tarjoavat toimijat haluavat kattaa mahdollisimman suuren osuuden asiakkaan tarpeista. Suomessa transaktiot huoneistohotellien ja kalustettujen vuokra-asuntojen markkinoilla ovat olleet vähäisiä viime vuosien aikana. Hyviä esimerkkejä tutustuttavaksi maailmalla toteutuneista kaupoista ovat:

  1. The Serviced Apartment Company Ltd. (SACO)/Oaktree Capital Management LP’s Serviced Flats Business. Toteutunut 3.3.2015. Yrityskaupan päämotiiveja olivat maantieteellinen laajentuminen sekä kaupunkien keskeisillä paikoilla sijaitsevien kiinteistöjen hankkiminen ja tähän liittyvän uuden toimintakonseptin kehittäminen ja laajentaminen (Beyonder ApartHotel).
  2. The Ascott Group Ltd./Australasian Franchise Systems PTY Ltd., Quest Serviced Apartments (Quest) (20 % osuus). Toteutunut 10.12.2014. Strategisen kumppanuuden ja yrityskaupan avulla The Ascott Group pyrkii laajentumaan Australiassa, sekä odottaa pystyvänsä hankkimaan kiinteistöjä strategisilla, keskeisillä sijainneilla. Samalla toimintakonseptilla The Ascott Group on aiemmin pyrkinyt laajentumaan myös Kiinassa.
  3. Felda Investment Corporation SDN BHD/Park City Grand Plaza Kensington Hotel. Totetutunut 15.12.2014.

 

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvumahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

 


[1] Comset arvio. Perustuu eri lähteisiin ja haastatteluihin.
[2] U.S. Government Accountability Office: Contingent Workforce: Size, Characteristics, Earnings, and Benefits
[3] http://www.forbes.com/sites/elainepofeldt/2015/05/25/shocker-40-of-workers-now-have-contingent-jobs-says-u-s-government/
[4] http://www.kauppalehti.fi/uutiset/huoneistohotelleilla-riittaa-kasvunvaraa/cYdNLDDd
[5] HVS: The European Serviced Apartments Sector 2014, Serviced Apartments in Europe 2015