Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Kotipalvelut

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Kotipalvelut

Tässä katsauksessa käsitellään kotipalvelujen yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme kotipalvelut-toimialan kehityksestä ja arvonkasvumahdollisuuksista sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltakin toiselta toimialalta.

Kotipalvelumarkkinat keskittymässä – pääomasijoittajat aktiivisia

Kotipalveluihin kuuluvat mm. ikääntyneiden palveluasuminen, kotihoiva, kotisairaanhoito ja siivouspalvelut. Toimialalla on perinteisesti toiminut monia alan erityisosaajien perustamia pienyrityksiä. Viime vuosien aikana yritysten määrä on kuitenkin laskenut tasaisesti toimipaikkojen määrän lisääntyessä. Taustalla on kehitys, jossa toimialan yritykset ovat kasvattaneet nopeasti kokoaan uusia toimintayksiköitä perustamalla ja ostamalla paikallisilla markkinoilla toimivia pk-yrityksiä. Tämä on näkynyt yrityskauppa-aktiviteetin lisääntymisenä jo useamman vuoden ajan. Toimiala, joka on ennen ollut hyvin paikallinen, on laajentunut Pohjoismaissa myös maiden rajojen yli.
Kasvu ja kansainvälistyminen ovat lisänneet alan kiinnostusta myös pääoma- ja finanssisijoittajien silmissä. Pääomasijoittajien tulo markkinoille on antanut alalle kasvusysäyksen, jonka arvioidaan jatkuvan lähitulevaisuudessa. Suuret yritykset ovat lähivuosina laajentaneet palveluvalikoimaansa muiden kotipalvelujen lisäksi myös lastensuojelu- ja mielenterveyskuntoutujien palveluihin. Kansainvälisten yritysten etuja ovat vahva taloudellinen selkänoja ja kokonaistoimittajuus.

Pitenevä eliniän odotus, elintason vaatimusten nousu ja yksityistäminen tukevat alan kasvua

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa ja eliniän odote pitenee samaan aikaan kun vaatimukset elintasolle ja hoivalle nousevat.  Tämä vaikuttaa positiivisesti kotipalveluiden kysyntään. Varsinkin kotihoivaan vaikuttaa vahva yksityistämistrendi. Yhtenä konsolidaation ajurina on jollakin hoivapalveluiden osa-alueella toimivien yritysten kiinnostuksen lisääntyminen alaa kohtaan kuntien ulkoistamistarpeen kasvaessa.  Arvioimme markkinoiden kasvavan noin 5-10 % vuosivauhtia vuoteen 2018 mennessä. Työvoimaintensiivisellä alalla pärjäävät toimijat, joilla on työnohjausjärjestelmät ja muut liiketoiminnan prosessit kunnossa. Skaalaetuja saavutetaan myös esimerkiksi suurempien tarvikkeiden osto-erien ja niistä saatujen alennuksien kautta.
Yleisimmät ostajien kriteerit toimialan yrityskaupoissa:

  • Maantieteellinen laajentuminen – esimerkkejä ostokohteista: AssisterMeg AS, Agder AS, Sydassistans Hemservice Ab
  • Laajentuminen lähitoimialoille – Kodinavux Oy
  • Skaalaedut – Arnisat Hoivapalvelut Oy, Suomen Ensiapupalvelut Oy

Toimialan yritysjärjestelyissä näkyy erityisesti pääomasijoittajien aktiivisuus ostajana ja omistajana.

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvumahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.