Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Toiminnanohjausjärjestelmät

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Toiminnanohjausjärjestelmät

Tässä katsauksessa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmiin liittyviä yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja arvonkasvumahdollisuuksista sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltakin toiselta toimialalta.

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) tukee yrityksen toimintaa välittämällä tietoa eri toiminnoista ja automatisoimalla prosesseja. Yritysten toimintaa ohjaaviin järjestelmiin kuuluvat toiminnanohjausjärjestelmien lisäksi myös asiakashallintaan (CRM), henkilöstöhallintoon (HCM), taloushallintoon ja projektihallintaan (PSA) liittyvät ohjelmistoratkaisut.

Toiminnanohjausjärjestelmien markkina on globaalisti maltillisessa 3-4 prosentin kokonaiskasvussa, mutta yrityksen omilla palvelimilla toimivien on-premise toiminnanohjausjärjestelmien markkina on kypsä, ja kasvu suuntautuu pilvipalveluihin[1][2].
Varsinkin teollisuus- ja energiayritykset ovat perinteisesti hankkineet ERP-järjestelmälisenssit itselleen, ja räätälöineet ohjelmat yrityskohtaisesti. [3]Viime vuosien aikana yrityskohtainen räätälöinti on kuitenkin vähentynyt, ja monen eri valmisohjelmiston käyttö ja niiden integrointi toisiinsa on ollut vahvistuva trendi. Isoillakin yrityksillä on tyypillisesti joitakin omia lisenssejä omilla tai vuokratuilla palvelimilla, ja lisäksi muita palvelutoimittajia tarpeiden mukaan. Eri palvelut ovat kuitenkin vähintään tiedonvaihdon suhteen integroitu toisiinsa.

Pilvipalveluiden osuus kokonaismarkkinasta on kasvussa, sillä varsinkin julkinen pilvi on edullinen sellaisissa palveluissa joissa ei tarvita yrityskohtaista räätälöintiä. Yksityinen pilvi, jossa käyttöpalvelut tuottaa palveluntarjoaja, mutta ohjelmisto on omistettu yhden yrityksen käyttöön on yleinen ratkaisu.

Eri ohjelmistojen käyttö ja palveluntuottajien määrän lisääntyminen on lisännyt systeemiarkkitehtuuri- ja integraatio-osaamisen kysyntää. Tämän takia toiminnanohjaukseen liittyvien järjestelmien markkinoilla pärjäävät toimijat, joilla pilvipalvelu-osaamisen lisäksi on osaamista sekä toimialasta että järjestelmäintegraatiosta. Myös analytiikkaa ja toiminnanohjausjärjestelmien ennustavia ominaisuuksia kehitetään entistä enemmän.

Yritysten toimintaa ohjaavia järjestelmiä tarjoavat yritykset ostavat pilvipalveluosaamista ja asiakastuntemusta 

Pienien ja suurten yritysten vaatimuksissa toiminnanohjausjärjestelmien suhteen on suuria eroja. Mikro- ja pk-yritykset hakevat järjestelmissä helppokäyttöisyyttä ja edullisuutta, kun taas suuret yritykset arvostavat toimialaosaamista ja konsultoivaa otetta järjestelmien myynnissä.  Toimialan yrityskaupoissa onkin usein motiivina ostokohdeyrityksen osaaminen toisen tyyppisestä asiakasryhmästä.

Teknologia- ja pilvipalveluosaamisen tärkeys näkyy toimialalla tehdyissä yrityskaupoissa – yrityskauppamotiivina on usein teknologia- ja/tai pilvipalveluosaamisen vahvistaminen. Markkina on keskittynyt ja jatkaa keskittymistään suurien markkinajohtajien laajentuessa yritysostoin. Koska eri toimintojen ohjaukseen liittyvissä järjestelmissä osaaminen maakohtaisista laista ja säädöksistä sekä suhteet viranomaisiin ovat erityisen tärkeät, yrityskauppa on helpoin tapa laajentua maantieteellisesti toiseen maahan. Suuri osa alalla tehdyistä yrityskaupoista ovatkin maan rajat ylittäviä.

Toimialalla on globaalisti tehty yhteensä 156 yrityskauppaa 01/01/2010 ja 01/01/2015 välisenä aikana joissa ostaja ja/tai ostokohde toimii toiminnanohjaukseen liittyvien järjestelmien markkinalla. Noin kolmasosa yrityskaupoista ovat maan rajat ylittäviä. Yrityskauppojen määrä on pysynyt tasaisena viimeisen viiden vuoden ajan. Yleisiä ostomotiiveja toimialalla ovat olleet:

  1. Pilvipalvelu-osaamisen vahvistaminen
  • Esimerkki ostokohteesta: Quovadx Holdings Inc, KXEN Inc, Gamma Dataware
  • Muun teknologia-osaamisen osto, ml. integraatio-osaaminen
  • Hybris AG, Quovadx Holdings Inc
  • Maantieteellinen laajentuminen
  • Maconomy A/S
  • Asiakkuuksien osto, toimialaosaaminen
  •  Hybris AG, W&D Participacoes KTDA
  • Integraatio toimitusketjussa
  • SAP AG osti Ness Technologies Inc:in SAP-myyntiliiketoiminnan

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvumahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.

 


[1] Gartner 2014: Market Share Analysis: ERP Software, Worldwide 2013
[2] Predicts 2014: The Rise of the Postmodern ERP and Enterprise Applications World. Gartner 05-12-2013.
[3] Gartner 2014: Survey Analysis: Adoption of Cloud ERP.