Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Talonrakentaminen

Yrityskauppa- ja toimialakatsaus – Talonrakentaminen

Tässä katsauksessa käsitellään talonrakentamiseen liittyviä yritysjärjestelyjä sekä esitellään näkemyksemme toimialan kehityksestä ja arvonkasvumahdollisuuksista sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltakin toiselta toimialalta.

Rakennusmarkkina toimii periaatteessa samalla tavalla koko maailmassa

Rakennusmarkkina on luonteeltaan konservatiivinen, suuri ja syklinen. Se toimii periaatteessa samalla tavalla koko maailmassa. Rakennusmarkkinan osana asuntomarkkinat reagoivat nopeimmin talouden muutoksiin, kun taas toimitila- sekä maa- ja vesirakentamisen markkinat reagoivat suuremmalla viiveellä johtuen riippuvuudesta muiden teollisuudenalojen investointipäätöksistä. Julkisen sektorin investoinnit voivat vaihdella enemmän riippumatta talouden kehityksestä. Tärkeimpiin pitkän aikavälin rakennusmarkkinan kasvuajureihin lukeutuvat kaupungistuminen, demografiset muutokset (väestön ikääntyminen), teknologian kehittyminen, resurssien niukkuus ja ilmastonmuutos sekä ympäristötietoisuus.
Vuonna 2013 talonrakennusmarkkinan arvo ylsi maailmanlaajuisesti noin 5 500 mrd. euroon, josta Suomen osuus oli noin 23 mrd. euroa. Markkinan odotetaan kasvavan noin 9 000 mrd. euroon vuoteen 2025 mennessä, joka edustaa noin neljän prosentin keskimääräistä kasvuvauhtia vuosittain.[1] Asuinrakentamisen osuus maailman talonrakennusmarkkinasta oli noin 62 % vuonna 2013[2], kun taas Suomessa osuus oli hieman yli 50%. Toimitilarakentamisen osuus on siten hieman alle 50%, joka on noin kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin maailmanlaajuisesti keskimäärin. Kehittyvien talouksien nopea talouskasvu, voimakas väestönkasvu ja urbaanistuminen nostavat niiden osuutta talonrakennusmarkkinasta. Asuinrakennusten tuotannon odotetaan kasvavan rakennusmarkkinan muita segmenttejä nopeammin.[3]
Talonrakennusmarkkinan alueellinen kehitys ajaa kehittyneiden talouksien toimijoita laajentumaan uusille markkinoille. Samaan aikaan varsinkin kehittyvissä talouksissa tiukentuvat rakentamisen energiatehokkuusmääräykset ajavat markkinoilla toimijoita tehostamaan toimintaansa. Säilyttääkseen markkina-asemansa yrityksien on tärkeää pystyä hyödyntämään uusiin teknologioihin pohjautuvia energiaratkaisuja sekä kustannustehokkaita tapoja toteuttaa rakennushankkeita.

Talonrakentamisen markkinoilla toimivat yritykset pyrkivät laajentumaan ja vahvistamaan markkina-asemiaan yritysostoin

Maa-alueiden kaavoitukset rakennuskäyttöön ja rakennuslupien myöntämiset ovat usein pitkiä prosesseja. Lisäksi monissa kaupungeissa tonttitarjonnan puute näkyy rakentamisen määrissä ja esimerkiksi riittämättömänä uusien asuntojen tuotantona. Toimijat talonrakennusmarkkinoilla pyrkivät yritysostoin kasvattamaan maa-alueiden omistuksiaan, joille on kaavoitettu tai ollaan kaavoittamassa rakennusoikeutta. Talonrakentaminen on projektitoimintaa, joka skaalautuu lähinnä projektien koon mukaan. Tällöin pienet kannattavat toimijat voivat yritysostoilla kasvattaa yrityksen kokoa ostettavan yrityksen hankevirran lisäksi pääsemällä suuremman koon myötä käsiksi suurempiin projekteihin. Ostajat pyrkivät myös yritysostoin laajentumaan nopeasti kasvaville ja kannattaville markkinoille, sekä maantieteellisesti että varsinkin erikoisrakentamiseen.
Melko pieni, noin kymmenen prosentin osuus alalla tehdyistä yrityskaupoista on maan rajat ylittäviä.
Talonrakentaminen blog

Talonrakennus -toimialalla tehtyjen yrityskauppojen lukumäärä 2010-2014. Lähde: Zephyr tietokanta.
Toimialalla on vuosina 2010-14 tehty globaalisti yhteensä 2 635 yrityskauppaa, joissa ostaja ja/tai ostokohde toimii talonrakentamisen markkinalla. Yrityskauppojen lukumäärä on viimeisen parin vuoden aikana lähtenyt selvään nousuun. Yleisiä ostomotiiveja toimialalla ovat olleet:

  1. Maantieteellinen ja toiminnallinen laajentuminen uusille nopeasti kasvaville ja kannattaville markkina-alueille,
  2. Raakamaan ja kaavoitettujen maa-alueiden omistuksen kasvattaminen,
  3. Toiminnan skaalaaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

 
Hyviä esimerkkejä tutustuttavaksi maailmalla toteutuneista kaupoista ovat esimerkiksi: TRI Pointe Homes Inc./Weyerhaeuser Real Estate Company, Toll Brothers Inc/Shapell Industries Inc., CALA Group Ltd./Banner Homes Group Plc, Mattamy Homes Ltd./Monarch Corp., Taylor Morrison Home Corp./Orleans Homebuilders Inc., AV Homes Inc./Bonterra Builders LLC
 

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvumahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.
 


[1] Oxford Economics: Global Construction 2025
[2] MarketLine: Construction: Global Industry Guide, August 2014
[3] Lucintel: Global Construction Industry 2014-2019: Trend, Profit, and Forecast Analysis, July 2014