Julkaisut, Katsaukset

Yrityskauppakatsaus – Verkkokauppa

Yrityskauppakatsaus – Verkkokauppa

Tässä katsauksessa käsitellään verkkokauppojen yritysjärjestelyjä sekä esitetään näkemyksemme toimialan sekä yritysjärjestelyjen päämotiiveista ja kehityksestä sekä arvonkasvumahdollisuuksista. Katsauksen lopussa on ohjeet kuinka voit saada yksityiskohtaisempaa tietoa yritysjärjestelyihin tai arvonkasvuun liittyvistä mahdollisuuksista tältä tai joltakin toiselta toimialalta.

Perinteiset toimijat ostavat verkkokauppoja nyt – mitä seuraavaksi?

Suurin osa kaupan alan yrityskaupoista kohdistuvat verkkokauppayrityksiin – monet kivijalkakaupat vahvistavat verkkokauppatoimintaansa ostamalla siihen keskittyneitä toimijoita. Suurin ostajaryhmä verkkokaupan yrityksille on perinteiset vähittäiskaupan toimijat. Asiakasvirta ja keinot kasvattaa sitä ovat onnistumisen perusta kaikille kaupan alan toimijoille. Verkossa asiakasvirtojen rakentaminen vaatii erilaista osaamista kuin kivijalkakaupassa ja siksi verkkokauppaan laajentuvien toimijoiden on helpompi ostaa valmis etabloitunut verkkokauppa asiakasvirtoineen ja toimivine prosesseineen kuin rakentaa sellainen itse. Arviomme mukaan voimistuva trendi verkkokaupassa myös yrityskaupparintamalla on verkkokaupan keskittyminen ja valikoimien laajentuminen tavaratalomaisiksi.
OnlineRetail Määrät Kuva resized 600
Tiedossa olevista kauppa-arvoista laskettuna verkkokauppayritysten arvostus on noussut maltillisesti liikevaihtokertoimella mitattuna viimeisen viiden vuoden ajan. Julkaistujen kauppojen keskimääräinen arvo on laskenut vuonna 2014, mutta kauppojen määrä on kuitenkin sen verran pieni ettei tiedosta voi vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kauppojen lukumäärä on pysynyt suhteellisen tasaisena viime vuosina.
OnlineRetail Arvot Kuva resized 600

Mobiilikäytön lisääntyminen sekä kivijalka- ja verkkokaupan yhdistyminen ajavat kasvua

Verkkokaupan liikevaihto Euroopassa oli 134,9 miljardia euroa 2013 ja sen arvioidaan kasvavan keskimäärin 12 % vuodessa 233.9 miljardiin vuoteen 2018 mennessä.[1]  Verkkokauppa kuuluu näin maanosan kasvavimpiin toimialoihin. Kokonaisuudessaan vähittäiskauppa kasvaa suunnilleen BKT:n vauhtia ja siten verkkokaupan kasvu tapahtuu perinteisen kaupan kustannuksella.
Suurimmat verkkokaupan segmentit Pohjoismaissa tällä hetkellä ovat vaatteet, kirjat ja kodin elektroniikka[2]. Globaalisti elintarvikkeiden arvioidaan kasvavan elektroniikkaa suuremmaksi segmentiksi vuoteen 2018 mennessä[3] ja arvioimme elintarvikkeiden osuuden kasvavan suhteellisesti nopeammin myös Euroopassa. Mobiililaitteilla tehtyjen ostojen osuus kokonaisuudessa on kasvussa ja niiden arvioitiin vuonna 2014 edustaneen 20 % kaikista USA:n verkkokauppaostoista[4], ja 13 % kaikista Pohjoismaiden verkkokauppaostoista[5]. Toinen tärkeä trendi toimialalla on kivijalka- ja verkkokaupan yhdistyminen – kivijalkakaupat toimivat entistä enemmän näyteikkunana verkkokaupalle. Lähes yksi viidestä pohjoismaisesta kuluttajasta on vuonna 2013 kokeillut tuotetta ensin kaupassa ostaakseen sen myöhemmin verkosta.[6] Koko vähittäiskauppa on muutoksessa ja menestyjät sulauttavat jakelukanavat yhdeksi uudeksi, jossa kivijalka- ja verkkokauppa yhdistyvät toinen toistaan tukevaksi kokonaisuudeksi.
Vähittäiskaupan muutokset tuovat suuria muutoksia maksamiseen, logistiikkaan ja markkinointiin. Näitä muutoksia ennakoimalla ja hyödyntämällä voi löytyä aivan uusia mahdollisuuksia esimerkiksi B2B-toimijoille.

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen yrityskauppa- tai arvonkasvumahdollisuuksista tältä tai joltain toiselta toimialalta niin tarjoamme maksuttoman henkilökohtaisen tietoiskun.


[1] Forrester 2014: European Online Retail Market Worth € 233.9 Billion by 2018.
[2] PostNord: E-Commerce in the Nordics 2014.
[3] E-Marketer
[4] E-Marketer
[5] PostNord: E-Commerce in the Nordics 2014.
[6] PostNord: E-Commerce in the Nordics 2014.