Yritysmyynti: Korkeasuhdanne on paras aika myydä - Nordic Growth - Investointipankkipalvelut
Artikkelit

Yritysmyynti: Korkeasuhdanne on paras aika myydä

Yrityskauppoja toteutetaan eniten taloussyklin huipulla, jolloin yrityksestä saatava hinta on korkeimmillaan. Yrityksen arvo vastaa teoriassa sen tulevia kassavirtoja nykyhetkessä ja siitä maksettava hinta saattaa muuttua merkittävästi lyhyellä tähtäimellä.  Korkeasuhdanteessa tarjouksia voi olla useita ja hinnat kaikissa korkeita, kun taas matalasuhdanteessa ostajia ei pahimmillaan ole lainkaan löydettävissä.

Taloussyklit koostuvat kolmesta eri vaiheesta: nousu-, lasku- ja korkeasuhdanteesta.

Noususuhdanteessa on ominaista, että kansantalous kasvaa, yritysten tulokset kasvavat ja markkinoilla vallitsee optimismi. Laajentumisen aikana yrityskauppavolyymit ja yrityksistä maksettavat hinnat ovat korkeita.

Kun laajentumisen huippu eli korkeasuhdanne on saavutettu, päästään taloussyklin seuraavaan vaiheeseen eli laskusuhdanteeseen tai taantumaan. Talous siirtyy taantumaan heikentyneiden kasvuodotusten saattelemana, jolloin aikaisempi optimismi muuttuu pessimismiksi ja yritysten tuloskasvupotentiaalin koetaan heikentyneen. Yrityskaupparintamalle taantuma heijastuu madaltuneena transaktiomääränä, jota ruokkii heikentynyt rahoitustilanne sekä yleinen epävarmuus. Epävarmassa tilanteessa ostajan kukkaron nyörit jäävät usein avaamatta kokonaan.

Taantuman loppua kuvaa talouden ja markkinoiden paluu kasvu-uralle, jolloin optimismi ja odotukset lähtevät jälleen nousuun. Tällöin voidaan puhua palautumisesta ja uuden kasvusuhdanteen alusta, jolloin sykli pyörähtää uudestaan liikkeelle.

Yrityskauppoja tehtäessä on tärkeätä ymmärtää syklien monimuotoisuus. Koko talouteen vaikuttavien syklien lisäksi on toimialakohtaisia syklejä, joiden vaikutukset rajoittuvat kyseisellä toimialalla tehtäviin yrityskauppoihin.

Yritysmyynti: Korkeasuhdanne on paras aika myydä

Vaikeinta oman yrityksen kauppaamisessa on oikea-aikaisuus. Kuten kuvaaja osoittaa, saattaa lyhyelläkin aikavälillä tapahtua merkittäviä muutoksia. Esimerkkeinä vuoden 2008 finanssikriisi ja COVID-19. Vuodesta 2013 aina 2018 vuoden lopulle oli yrityskauppamarkkinoilla kiireistä aikaa, jonka notkahdusta syvensi 2020 alkuvuodesta lähtien häiriötä aiheuttanut COVID-19. Kuluvan vuoden luvut puoltavat paluuta kohti ennätystasoja, kun ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana toteutuneiden transaktioiden lukumäärä sekä kumulatiivinen arvo lähentelevät huippuvuosien tasoa.

2020 odotetaan jäävän hetkelliseksi montuksi, jonka myötä yrityskauppojen lukumäärää nousee muun talouden ohella. On mahdoton sanoa, kuinka nopeasti taloussyklin huiput saavutetaan, mutta useimmat ennusteet povaavat tällä hetkellä kasvua tuleviksi lähivuosiksi. Suomen BKT on vasta palautunut finanssikriisiä edeltävälle tasolle, yhtiöiden tulokset ovat kasvaneet ja talouden rahahanat ovat auki eli syitä optimismiin on[1].

Optimismista riippumatta käänne huonompaan voi ilmestyä mitä ihmeellisemmästä paikasta, kuten esimerkiksi kiinalaisesta Evergrandesta, minkä likviditeetti ongelmat ja vajaan 300 miljardin euron velat luovat huomattavan järjestelmäriskin[2]. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla, Kiinan yrityslainamarkkinoilla oli ennätysmäärä vararikkoja, kun noin 9 miljardin euron edestä lainoja jäi maksamatta[3]. Evergranden konkurssi olisi omassa luokassaan.

Yrityskauppaa harkitsevan kannattaa valmistautua prosessiin hyvissä ajoin, jotta hyvät ajat eivät aja ohi ennen kuin myynti on ajankohtainen. Yrityskauppaprosessi kestää usein yli vuoden, jolloin on riski, että syklin myöhäisessä vaiheessa alkanut prosessi on pahasti vaiheessa, kun taantuma on jo päällä ja yrityskauppamarkkina tyrehtyy täysin. Hyvin hoidetussa yrityskaupassa perustavanlaatuinen valmistelu luo pohjan prosessin onnistumiselle, mutta siitä huolimatta kauppa voi epäonnistua, mikäli talouden tuulet kääntyvät ja markkinoiden ostointo taantuu olemattomaksi.

Prosessin lopputuloksesta riippumatta on hyvä muistaa, että prosessi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden löytää omat kilpailuvaltit ja kehityskohteet sekä saamaan laajemman käsityksen oman liiketoiminnan potentiaalista.

Mikäli yrityksensä myyntiä harkitsee, kannattaa prosessi aloittaa välittömästi. Elämme poikkeuksellisen pitkään jatkunutta noususuhdannetta ja ennen pitkää varmasti koittavaa käännettä on erittäin haastavaa, ellei mahdotonta ajoittaa.

 

Oskari Elojärvi
Analyst

 

Kun haluat pohtia omistajan eri vaihtoehtoja, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä:

 

 

[1] https://www.stat.fi/ajk/koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa/miten-vaikutukset-nakyvat-tilastoissa/talouden-tilannekuva

[2] https://www.cnbc.com/2021/09/17/china-developer-evergrande-debt-crisis-bond-default-and-investor-risks.html

[3] https://www.reuters.com/world/china/chinas-corporate-bond-defaults-touch-record-high-2021-07-09/