Yrityskauppa on investointi - Nordic Growth - Investointipankkipalvelut
Artikkelit

Yrityskauppa on investointi

Yrityskauppa on ostajan kannalta sama asia kuin investointi uuteen tuotantolinjaan. Kassavirtamielessä se on aina totta, mutta usein yrityksen kasvun mahdollisuutena on joko investoida nykytoimintaan ja voittaa markkinaosuuksia tai sitten ostaa kilpailija ja sitä kautta nostaa markkinaosuutta.

Ensimmäinen kysymys on koko operaation kannattavuus riippumatta keinoista. Jos yrityksellä on kuudenkymmenen prosentin markkinaosuus kilpailulla markkinalla, niin tuskin mikään investointi markkinaosuuden nostamiseksi voi olla kannattava. Sitä vastoin uudelle markkinalle laajentuminen voi hyvinkin olla.

Uuden konttorin tai toimipisteen perustamiskustannukset on helppo aliarvioida, sillä toiminnan saaminen kannattavaksi vie usein vuosia. Tekemällä investointilaskelma sekä yritysoston että uusperustannan kautta tapahtuvasta laajentumisesta saadaan selville paljonko yritysostossa kannattaa oikeasta kohteesta maksimissaan maksaa.

Eräs tärkeä asia harkittavaksi on laajennuksen rahoitus. Jos esimerkiksi laajennusta miettivän yrityksen käyttökate on kaksi miljoonaa, ja laajentumiseen tarvittavat investoinnit ovat neljä miljoonaa kahden vuoden aikana, niin pankissa suhtaudutaan rahoitukseen myötämielisesti. Tyypillisesti pankki tukee mielellään toimintaa, jonka kassavirta riittää rahoituksen korkoihin ja lyhennyksiin kolmen-viiden vuoden laina-ajalla. Neljän miljoonan laina neljälle vuodelle syö yrityksen kassavirrasta hieman yli miljoonan vuodessa, joten muihin lainoihin, investointeihin ja omistajille jää vuosittain hieman alle miljoona.

Vaihtoehtona voi olla toimivan yrityksen osto. Oletetaan, että sopiva yritys löytyy ja sen hinta olisi kuusi kertaa käyttökate, joka on asettunut noin yhden miljoonan tasolle. Tällöin oston jälkeen konsernin käyttökate olisi noin kolme miljoonaa vuodessa. Yrityksen kauppahinta olisi siis kuusi miljoonaa. Tällöin neljän vuoden lainan hoito veisi hieman yli 1,5 miljoonaa per vuosi, eli muihin lainoihin, investointeihin ja omistajille jäisi noin 1,5 miljoonaa per vuosi.

Jos neljän vuoden jälkeen toiminnot olisivat taloudellisesti identtiset, niin silloin yrityksen kannalta järkevää olisi laajentua yritysostolla, sillä siinä taloudellinen riski on alhaisempi kuin uusperustannassa. Yritysostossa kannattaa käyttää kunnolla aikaa ja vaivaa niiden piirteiden identifioimiseksi, joista toiminnan hyötyjen odotetaan ostajalle tulevan.

Erkki Hietalahti
Partner
040 578 4110

Lisää tietoa yritysjärjestely- ja arvonkasvumahdollisuuksista

Mikäli olet kiinnostunut yksityiskohtaisemmasta tiedosta liittyen Nordic Growthin tarjoamiin investointipankkipalveluihin niin voimme tavata ilman sitoumuksia.