Omistajatavoite luo arvoa - Nordic Growth - Investointipankkipalvelut
Artikkelit

Omistajatavoite luo arvoa

Omistajatavoite tai -profiili antaa suunnan yritykselle. Tälle pohjalle luodaan sekä orgaaniset että epäorgaaniset arvoa kasvattavat toimet. On tärkeää ymmärtää mistä tullaan ja mihin ollaan menossa.

Omistajatavoite luo arvoa – Erkki Hietalahti, Nordic Growth (haastatteluun perustuva artikkeli Omistajuus -julkaisussa 11/2019, teksti Joonas Ranta ja kuva Juha Arvid Helminen)


Kasvollinen omistaja luo arvoa liiketoiminnalle määrittelemällä tavoitteensa omistajan roolissa. Kun yrityksellä ei ole vastaavia kasvoja, nousee omistajatavoitteen määrittely suureen arvoon. Pörssilistatuissa yrityksissä omistajatavoitteesta tuleekin omistajaprofiili, sillä hitaasti profiilin mukaiset omistajat syrjäyttävät ne, joiden profiiliin yrityksen suunta tai toiminta ei sovi.

Nordic Growth Oy:n partneri Erkki Hietalahden mukaan omistajatavoite on eri asia kuin liiketoimintatavoite.

– Liiketoiminnan tavoitteet määrittävät suunnan yrityksen operatiiviselle toiminnalle. Omistajatavoite viestii taas sitä, mitä omistajat yritystoiminnalta haluavat. Se on pelkkää liikevoittoa laajempi, omistajien tahtotilaa kuvaava käsite. Pääomasijoittajilla on selkeä omistajatavoite; tyypillisesti myynti muutaman vuoden voimakkaan kehitysjakson jälkeen. Perheyhtiössä omistajatavoite voi olla siirtää yhtiö seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin missä se oli saataessa.

Kun omistajilla on eri näkemyksiä, ei yrityksen tavoite välttämättä hahmotu. Tällöin hallitus jää usein miettimään tai toimii omistajien tavoitteista välittämättä. Hallituksen vastuulla on määritellä selkeä omistajatavoite, joka tarjoaa suuntaviivat tulevaisuuden toimille.

Kasvua yli kvartaalien

Pörssiyritysten toimintaa kritisoidaan ajoittain lyhytnäköisestä tekemisestä. Hietalahti kollegoineen tietää, että pitkäaikainen arvonluonti tulee muualta.

Vahva omistajatavoite toimii vastapainona lyhytaikaisten voittojen tavoittelulle. Se pitää sisällään omistajien tärkeänä pitämiään arvoja. Hietalahti tiedostaa, että myös kvartaalitason tapahtumien tarkkailulla on analyysityössä tärkeä rooli vahvistamassa pidemmän aikavälin tavoitteiden uskottavuutta.

– Pörssissä on suuri määrä vahvoja toimijoita, joiden omistajatavoitteet näkyvät pidemmän aikavälin arvonkasvuna ja korkeana arvostuksena, kun sijoittajat ovat vakuuttuneet toiminnan suunnasta.

Pääomasijoittamisessa raha ei ole tärkein arvonluoja. Omistajatavoitteet viestivät tahtotilan lisäksi yrityksen arvopohjasta. Yhtenä esimerkkinä pitkän aikavälin tavoitteista on kestävän kehityksen megatrendi.

Kasvu pohjautuu tiedolle

Yhtiön arvo, kasvu ja suunta koostuu orgaanisista sekä epäorgaanisista toimista. Orgaaninen kasvu on yrityksen liikevaihdon ja tuloksen nousua operatiivisen liiketoiminnan kautta. Epäorgaaniseen kasvuun lukeutuvat muun muassa omistajien tahtotilan mukaiset yritysostot ja muut yritysjärjestelyt.

Tavoitteellisen omistajuuden myötä yrityksellä on strategisia vaihtoehtoja saavuttaa tavoitteet. Joskus liiketoiminta ei enää sovi omistajien tavoitteisiin, jolloin se voisi olla arvokkaampi toisen omistajan hallussa. Vastaavasti voidaan joko kehittää tai ostaa uusia liiketoiminta-alueita ja tarkastella yhtiön rakennetta kassavirtojen kautta. Toisen liiketoiminnan kassavirtoja tai myyntituloja voidaan käyttää toisen liiketoiminnan kehittämiseen.

– Kasvu yrityskauppojen kautta on vain yksi työkalu muiden joukossa. Nykyisessä, vaatimattoman kasvun ja matalien korkojen ympäristössä se on usein paras vaihtoehto.

Nordic Growth on erikoistunut yritysjärjestelyihin sekä muihin investointipankkipalveluihin. Omistajayrittäjille Nordic Growth tarjoaa tarkoitukseen sopivaa Comset-palveluaan. Yrityksen vahva strateginen kokemus tulee kansainvälisistä yrityskaupoista ja pääomasijoittamisesta.

– Meillä jokaisessa toimeksiannossa on nimetty tiimi, johon kuuluu vähintään kolme ammattilaista. Näin saamme tarpeeksi syvällisen analyysin ja resursseja olla suoraan yhteydessä kaikkiin osapuoliin maasta ja paikasta riippumatta. Näin vältämme rikkinäisen puhelimen ilmiön, jossa informaatio muuttuu jopa virheelliseksi tiedon kulkiessa usean tahon läpi, Hietalahti kertoo.

– Syvällisellä toiminnan ja markkinoiden tuntemuksella luomme pohjan, jolle epäorgaaniset toimet rakentuvat. Jotta voimme auttaa yrityksiä tavoitteiden saavuttamisessa, tulee meidän analysoida yrityksen suunta. Tässä aikaa ja resursseja tulee käyttää liiketoiminnan suunnan ymmärtämiseen. Tuloksellista analyysiä tehdään kädet mullassa.

Haastattelu on luettavissa myös Omistajuus -julkaisussa 11/2019.

Erkki Hietalahti
Partner
040 578 4110

Kun haluat pohtia yrityksen arvoa ja omistajan vaihtoehtoja tilanteessa kuin tilanteessa, niin varaa tästä keskusteluhetki kanssamme. Keskustelu on aina luottamuksellinen ja sitoumukseton. Varaa aika tästä: